Her er spuntkassen ute i Vorma. Kuldeanlegget er i en 20 fots container, med tilførselsrør langs gangbanen. Foto: Bane Nor

Her er spuntkassen ute i Vorma. Kuldeanlegget er i en 20 fots container, med tilførselsrør langs gangbanen. Foto: Bane Nor

Jobbet frem iskald problemløsning på Minnevika bru

Arbeidsfellesskapet Hæhre PNC er i ferd med å bygge Minnevika jernbanebru over Vorma. Da det i fjor oppstod innlekkasje i byggegropa for ett av fundamentene på brua, ble løsningen å fryse gropa tett. Det er spesialister fra firmaet Geofrost som gjennomførte dette arbeidet.

Det er dypt til fjell der arbeidsfellesskapet bygger Minnevika jernbanebru, og derfor er det presset ned 268 stålrørspeler i elvebunnen, og det er disse som skal bære søylene og brua. For å bygge fundamentene rammes en spuntkasse av stål rundt pelene, før det støpes en avstivningsplate i bunnen. Denne bunnplaten holder spuntkassen på plass og hindrer at vann kommer inn. Deretter tømmes kassen for vann, slik at videre arbeid med fundamentene foregår i tørr byggegrop.

Når spuntkassen for ett av hovedfundamentene midt i elva ble tømt for vann i fjor høst, oppstod en innlekkasje mellom bunnplata og spunten. Derfor ble spuntkassen fylt opp igjen med vann mens man vurderte ulike metoder for å utbedre lekkasjen.

Valget falt på å bruke grunnfrysning slik at byggegropa ble frosset tett og kunne tømmes. Dermed fikk man tilgang til å utbedre årsakene til innlekkasjen uten behov for undervannsarbeid.

Frost holder overgangen mellom betong og stål tett. Foto: Geofrost

Frost holder overgangen mellom betong og stål tett. Foto: Geofrost

– Denne metoden hadde færrest utfordringer knyttet til sikkerhet ved gjennomføring av arbeidene, samtidig som vi unngår forsinkelser som påvirker ferdigdatoen for brua, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane Nor i en melding til Byggeindustrien.

– Vi installerte horisontale fryserør rundt hele gropa som hindrer at vann og løsmasser trenger inn mellom spunten og avstivningsplata, sier markedsansvarlig Lasse Berggren i Geofrost.

Ved å bore inn fryserør under ett av hjørnene på byggegropa, har Geofrost dessuten etablert en frostblokk som nøytraliserer oppdriftskreftene slik at denne delen av plata kan repareres.

Over frostblokken er reparasjon av bunnplata i gang. Foto: Geofrost
Over frostblokken er reparasjon av bunnplata i gang. Foto: Geofrost

– Frossen grunn blir meget sterk og har god heft til andre materialer. Derfor er dette godt egnet til kombinasjonen vanntetting og stabilisering, påpeker Berggren.

Geofrost holder til i Oslo, men spesialistfirmaet utfører oppdrag over hele verden. Blant annet brukes grunnfrysing til sikring av byggegroper og svakhetssoner i tunneler, samt til grunnvannsbarrierer i forurenset grunn.

– Vi har tettet spunt i elv tidligere, men dette er første gang vi også fryser bunnen under en del av spuntkassen, legger Berggren til.

Hovedentreprenør for den 836 meter lange Minnevika jernbanebru er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Her skal togene kjøre på nytt dobbeltspor i 200 km/t fra oktober 2023. Foto: Bane Nor
Hovedentreprenør for den 836 meter lange Minnevika jernbanebru er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Her skal togene kjøre på nytt dobbeltspor i 200 km/t fra oktober 2023. Foto: Bane Nor