Valle View Foto: NCCValle View Foto: NCCValle View Foto: NCCValle View Foto: NCCIll. Lund+Slaatto Arkitekter

Jobber for tett bygg på Valle View til sommeren

NCC er nå ferdig med råbygget og betongelementer til øverste og 13.etasje, og har full produksjon på byggeplassen til Valle View på Helsfyr i Oslo.

– Et internasjonalt orientert og bemannet prosjekt som Valle View må naturlig nok også håndtere de siste ukers spesielle korona-situasjon, slik at produksjonen kan gå som planlagt, heter det i en melding fra NCC.

– Som følge av reiserestriksjoner var vi en periode 30 prosent redusert bemannet, men det har foreløpig normalisert seg i det vi går inn i påsken. Leveranser av varer og tjenester påvirkes av det internasjonale bildet, men her har vi gjort en nøye kartlegging av verdikjedene våre og gjør fortløpende tiltak for å sikre at produksjonen og leveranser framover skal bli minst mulig forhindret, sier prosjektleder Stian Strande Valholm i NCC Building i meldingen.

Så lenge Korona-situasjonen ikke forverres etter påske, er han positiv til at Valle View skal ha tett bygg til sommeren, som planlagt, men understreker at man er i en spesiell situasjon nasjonalt og internasjonalt, hvor ting kan endre seg raskt.

– Heldigvis har vi mange gode og løsningsorienterte medarbeidere og samarbeidspartnere på Valle View, som alle strekker seg langt for å løse de utfordringer som dukker opp, avslutter prosjektlederen.

Det 22.000 kvadratmeter store kontorbygget skal bli UDIs nye hovedkvarter når det står ferdig til neste år.

– Siden august i fjor har vi hatt full produksjon med levering og montering av prefabrikkerte betongelementer til råbygget. Alle betongelementer til hvert plan/etasje i råbygget monteres på to uker, forteller de Valholm.

Over 2.000 hull- og kompaktdekker samt nesten 1.000 betongbjelker- og søyler går med til Valle Views råbygg, de tyngste elementer opp mot 12 tonn. Innimellom betongelementene skal byggets 870 fasadeelementer løftes opp og på plass, med en vekt på ett tonn hver, og som skal kle kontorbyggets 8.300 kvadratmeter av store byggets totale fasade på 9.300 kvadratmeter.

– Fasadeelementene er prefabrikkert i Latvia, og ved ankomst byggplass heises de raskt opp og skrus fast på bygget i en kjapp og effektiv arbeidsprosess, forteller Valholm.