Ill. JM
Ill. JM

JM velger Rejlers på stort Høybråten-prosjekt

JM har valgt Rejlers for prosjektering av alt elektrisk arbeid i boligprosjektet Granstangen Park på Høybråten.

JM er i startfasen på boligprosjektet Granstangen Park på Høybråten. Boligutviklingsprosjektet vil totalt bestå av rundt 400 leiligheter og barnehage.

I tillegg er det inngått avtale om prosjektering av byggetrinn 2 for prosjektet Granitten i samme området.

I første omgang har partene inngått avtale på de to første byggetrinnene og opsjon på de tre neste. Arbeidet med boligprosjektet vil foregå frem til 2028. I tillegg til boligene består det også av rundt 9.000 kvadratmeter med boder og parkeringsplasser.

– Vi har god erfaring med Rejlers fra tidligere samarbeid og ser frem til å jobbe med dem på dette prosjektet, også. Vi er opptatt av å utvikle moderne, energisparende boliger og dette prosjektet vil blant annet ha disse kvalitetene, sier Espen Bjørsvik, assisterende prosjekteringsleder i Oslo hos JM Norge i en pressemelding.

Avtalen med Rejlers dekker RIE-tjenestene, rådgivende ingeniør elektro, for prosjektet, som inkluderer prosjektering av all elektrisk infrastruktur, fra tilførsel til hele prosjektet til arbeid med hver boligenhet.

– Dette er et av de større boligprosjektene vi arbeider med nå. Det inneholder, som mange av de nyere prosjektene både smarthus-teknologi og tilrettelegging for lading på alle parkeringsplasser, sier prosjektleder Bjørn Thorsen i Rejlers Norge i meldingen.