Martin Asp er godt fornøyd med tredje kvartal for JM Norge. Foto: Erik Burås/JM

JM solgte flere boliger enn ventet

Boligleverandøren JM Norge melder om et solid tredje kvartal. 

Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge, er svært fornøyd med kvartalsresultatet og kaller dette nesten historisk for JM Norge.

JM Norges omsetning har økt med 135 millioner svenske kroner siden samme kvartal i 2017, og omsetningen ligger i år på 744 millioner svenske kroner. Driftsresultatet ligger på 76 millioner svenske kroner mot 57 millioner for samme periode i fjor.

– Våre tall er svært gode da JMs omsetning og resultat har vært økende de seneste årene, forteller Martin Asp.

Han peker på at prisnivået i andrehåndsmarkedet i Norge holdt seg stabilt gjennom tredje kvartal, og aktivitetsnivået har vært meget godt.

– Tid frem til kontraktsinngåelse er noe lenger sammenlignet med tidligere år, men det ser ikke ut til å ha hatt noen innvirkning på våre resultater, sier Martin Asp videre.

I tredje kvartal solgte JM Norge 111 boliger (106 samme kvartal 2017) og produksjonsstartet 122 boliger. Det er noe færre enn fjorårets tredje kvartal, men helt i tråd med årets planlegging da igangsetting er ment å være høyere i fjerde kvartal forutsatt fortsatt stabil salgsutvikling.

– Det er bra for alle parter at markedet nå normaliserer seg og at prisene holder seg stabile. Vi frykter ikke renten og forventer et normalt marked. Dette betyr at JM Norge vil øke aktiviteten nå i fjerde kvartal, sier Asp.

Asp mener at mange boligkjøperes tankesett er i endring når de stiller krav til sin nye bolig.

– JM svanemerker fremover alle sine boligprosjekter. Dette stiller enormt store krav til JM som boligbygger, og det samme til våre leverandører. Vi i JM er svært ambisiøse og ønsker å redusere mengden byggavfall/BTA per prosjekt til et minimum: Mindre enn 15 kg innen 2021 og 5 kg/BTA innen 2025, sier Asp.

Han tror at mange foretrekker å kjøpe seg en nybolig.

- Det at moderne boliger er mer bærekraftige enn brukte boliger tror jeg er en viktig årsak. Det er en økende bevissthet om miljø, bærekraftighet, resirkulering og avfallshåndtering. Dette sammen med avfallshåndtering er svært viktige faktorer for JM som Svanemerket bedrift, påpeker han.

JM Norges produksjonsstarter i tredje kvartal besto av leiligheter i Oslo og Asker kommuner, samt småhus i Skien. Antall boliger i dagens produksjon utgjorde 1.264 (mot 1.112 i 2017).

Martin Asp er ikke redd for at det bygges for mye i Oslo-området.

– Boligmarkedet her er på langt nær mettet siden det ikke bygges nok lokalt. Jeg har fortsatt tillit til Oslo-markedet, selv om markedet er turbulent og 64 prosent av våre prosjekter befinner seg her. Investeringen fra JMs side fortsetter som før da vi har stor tro på fortetting i urbane områder, avslutter Martin Asp.