Foto: JM Entreprenør

JM selger entreprenørvirksomheten i Norge til Vicon

JM har inngått en avtale om salg av den eksterne entreprenørvirksomheten i Norge, JM Entreprenør AS, til Vicon AS.

Vicon AS er et selskap i KB-gruppen, og avtalt virksomhetsverdi er cirka 40 millioner svenske kroner.

– Vi tror det nye eierskapet blir positivt for JM Entreprenør (JME) og ser frem til å bli en del av Vicon i KB-gruppen. KB-gruppen er spesialisert på entreprenørvirksomhet og er basert i Norge. Vi tror denne kombinasjonen vil gi gode synergieffekter for JME og styrke både JME og KB-gruppen, sier Ole Kristian Ruud, adm. dir. i JME i en kommentar.

JM påpeker at for aktører i bransjen har ikke alltid skillet mellom ekstern og intern produksjon vært like klart.

– Det er uansett slik at JM Norge AS vil fortsette å produsere egne boliger med egne produksjonsmedarbeidere også etter salget av den eksterne entreprenørvirksomheten i JM Entreprenør AS. JM Norges egenproduksjon av boliger, fagarbeidere eller funksjonærer er ikke knyttet til JM Entreprenør AS sin virksomhet og blir derfor ikke direkte berørt av salget.

Selve det avtalte salget gir et positivt resultat i fjerde kvartal 2019 på 15 millioner svenske kroner og det vil bli resultatført innen forretningsområdet JM Entreprenad. JM Entreprenør AS har de siste årene hatt en gjennomsnittlig omsetning på cirka 550 millioner svenske kroner. JM Entreprenads virksomhet vil fremover bli innrettet mot anleggsvirksomhet i Sverige, i nåværende form, der synergiene skal være mer tydelige med JMs egenregiutvikling av boliger. Gjennomføringen av salget av JME forutsetter godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.

– I og med salget av JM Entreprenør AS tar JM ytterligere et steg for å rendyrke vår virksomhet mot prosjektutvikling av boliger samtidig som JM Entreprenør AS gis mulighet til å utvikles som entreprenørselskap, sier Johan Skoglund, konsernsjef i JM.

Avtalen om salget ble undertegnet mandag 2. september 2019 og gitt nødvendige godkjennelser så vil overdragelsen skje i løpet av fjerde kvartal.