Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge. Foto: Svanhild Blakstad

Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge. Foto: Svanhild Blakstad

JM satser på deleie

JM tilbyr nå deleie i utvalgte prosjekter. Konseptet er lansert i prosjektet Skulpturen på Gulskogen i Drammen,

Her er tre leiligheter solgt med denne løsningen.

– Deleie gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet for unge og JM når samtidig nye kundegrupper, skriver selskapet i en pressemelding.

Så langt er ni leiligheter gjort tilgjengelig for deleie. Det innebærer at boligkjøperen kan velge å kjøpe fra 50 prosent og oppover av leiligheten.

–Resten eies av JM, og det betales markedsleie for andelen. Senere kan boligkjøperen velge å øke eierandelen sin. Med JM Deleie kan de som til nå har vært ekskludert fra boligmarkedet, eksempelvis grunnet manglende egenkapital, få større mulighet til å kjøpe sin første leilighet, skriver selskapet. Senere i år planlegger JM å tilby deleie i minimum to nye prosjekter i Oslo og i Trondheim.

– Dette er positivt for kundene det gjelder, for samfunnet og for JM, som får tilgang til en helt ny kundegruppe, sier Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge i meldingen.