Ill. PV arkitekter

JM Norge overleverer sitt første svanemerkede boligprosjekt

Torsdag overleverer JM Norge sitt første svanemerkede boligprosjekt i Norge, i Presterødalléen i Tønsberg.

Dette er det første i rekken av JM Norges 29 pågående Svanemerkede prosjekter som fortløpende blir ferdigstilt fremover.

- Svanemerkede boliger er energieffektive og har lav klimapåvirkning. Helt konkret er de bygget med materialer som inneholder så lite miljø­- og helseskadelige stoffer som mulig, og de er produsert med lavere klimabelastning. Det gir et godt inneklima, boligene holder høy kvalitet og de er mer energieffektive, sier Kjell Kvarekvål, direktør for kommunikasjon hos JM Norge.

Han sier at med JM Norges portefølje av 29 pågående boligprosjekter og trinn under utvikling og bygging akkurat nå, representerer dette nær halvparten av alle miljøsertifiserte boligprosjekter under utvikling i Norge.

I Norge har Svanemerket sett en syvdobling av svanemerket byggevirksomhet siden 2018. Da var 430 svanemerkede boenheter eller bygg underveis, mens tallet to år senere var økt med 710 prosent til 3.053.

I en undersøkelse YouGov utførte i 2019 for Miljømerking Norge som administrerer svanemerket sier 8 4 prosent av de spurte at de ønsker å bo i en miljøvennlig bolig og 68 prosent sier at miljø er en viktigere faktor for neste boligkjøp enn for forrige.

- Mange synes det er vanskelig å vite hva som er miljøvennlig, og oppgaven vår er å gjøre denne usikkerheten mindre og gi forbrukerne troverdig informasjon, sier fungerende administrerende direktør i Stiftelsen Miljømerking, Anne-Grethe Henriksen i en pressemelding.

Fra 2018 har JM Norge utelukkende valgt å prosjektere og bygge svanemerkede leiligheter.

- Dette gjør JM parallelt på nordisk nivå i Norge, Sverige og Finland, og på forsommeren 2020 ferdigstilles endelig flere av disse mer bærekraftige boligprosjektene. Hvis vi starter med å heve kvaliteten hos oss selv, kan vi også stille ekstra krav overfor leverandørene og samarbeidspartnerne våre, drive bærekraftig «nudging», sier Kvarekvål.

Han sier samtidig at det koster litt mer å produsere en svanemerket bolig.

- Man må blant annet jobbe på en annen måte enn før, dokumentere alle bestanddeler og kanskje bytte materialer eller leverandører. Utover oppstartskostnader med svanemerkingen, har vi høyere system- og personalkostnader knyttet til kontroll, men pris ut til kunden er på samme nivå, sier Kvarekvål.

– På sikt tror vi at folk i større grad vil ønske å kjøpe en bolig som er garantert bærekraftig, trygg og helse- og miljøvennlig. Når bankene også tilbyr grønne boliglån med gunstige betingelser til kjøp av miljøsertifiserte og energieffektive boliger, behøver ikke boligen bli dyrere totalt sett, legger han til.

Presterødalléen i Tønsberg, som er det første svanemerkede JM-prosjektet i Norge, består av 41 leiligheter fordelt over fire bygg. Størrelsen på leilighetene er fra cirka 50 til 140 kvadratmeter. Ferdigstillelse og innflytting av siste bygg er til høsten.