JM Norge gir lokaler til sosial innovatør

JM Norge leier ut lokaler til den sosiale innovatøren OsloKollega på en Oslo-eienom, mens de venter på at tomten skal bli klar til bygging.

JM har kjøpt en stor eiendom på Vollebekk i Oslo. Denne skal utvikles til boliger, men det tar tid før alt er godkjent og byggingen starter. Dermed sitter de med noen store lokaler som står ledige i en periode før utbygging.

OsloKollega, som jobber med arbeidsinkludering og tilbakeføring til arbeidslivet har nå fått en mulighet til å etablere seg i disse lokalene mot å bare dekke driftskostnadene i bygget.

OsloKollega har fått avtale med Oslo kommune om å ta imot alt av gammelt IT/PC-utstyr. I samarbeid med Norsirk skal de demontere utstyr, gjenvinne metaller og råvarer – men også sette i stand brukte PCer for gjenbruk.

- Dette er et spennende eksempel på en ny trend – hvor bedrifter og sosiale innovatører finner sammen og utnytter muligheter til samfunnets og felles beste, sier adm. dir. Martin Asp i JM Norge i en pressemelding.

Martin Asp trekker frem mange fordeler ved å inngå denne avtalen, som at Oslo kommune får resirkulert IT-utstyret av personer som trenger arbeidstrening, miljøet vinner fordi gamle PCer kommet til nytte igjen, mange som ellers faller utenom kan får viktig arbeidstrening og ikke minst at det gir flere tilgang på rimelige PCer.

OsloKollega er veldig glade for samarbeidet med JM Norge:

- Dette har gitt oss en veldig fin mulighet til å komme videre med en viktig satsing. Det at JM stiller lokaler til rådighet på denne måten, betyr at vi nå får en sunn økonomi i arbeidet vårt – og forhåpentligvis klarer vi å hjelpe mange tilbake til arbeidslivet på denne måten, sier Per Sparre-Enger som er arenadirektør i OsloKollega.

Satsningen er et viktig virkemiddel for at Norge blant annet skal nå ett av de overordnede nasjonale miljømålene, nemlig at Innen 2020 skal minst 20 prosent av alt IKT-utstyr i Norge gjenbrukes eller resirkuleres.

- Poenget med prosjektet – i tillegg til at det er bra for miljøet – er at dette skaper arbeidsplasser som skal være jobbtrening for personer som har falt utenfor arbeidslivet.

Bare i løpet av dette året tror vi at 10 personer kommer til å få seg vanlig jobb, etter å ha vært innom arbeidstreningen på dette nye prosjektet, sier Sparre-Enger.