Slik kan Gjersrud Stensrud-området bli, men prosjektet ligger langt frem i tid. Illustrasjon: COBE for Plan- og bygningsetaten.

JM-analyse: Kun 8.300 av 25.000 regulerte og nye Oslo-boliger kan bygges nå

Boligutvikleren JM har sett på de 25.000 boligene i hovedstaden som Oslo kommune sier er regulerte, og kommet frem til at kun 8.300 er byggeklare.

Søndag gikk JM ut i Aftenposten med tallene. De tar utgangspunktet i Oslo kommunes egne tall som viser at 25.085 boliger er ferdig regulerte og klare til byggingen. JM mener at kun 8.300 av disse kan bygges ut nå. Tar man vekk studentboliger er tallet nede på rundt 6.700 boliger.

– Det er veldig mange færre boliger enn det Plan- og bygningsetaten og byrådet sier at det er, sier regiondirektør for Oslo i JM, Hilde Vatne til Aftenposten. Hun mener at tallet er for lavt til å ta unna for forventet befolkningsvekst i hovedstaden i årene fremover.

Det desidert største prosjektet JM trekker frem er utbyggingen på Stensrud-Gjersrud helt sør i kommunen på grensen mot Nordre Follo. Områdereguleringen ble vedtatt i 2016, men prosjektet ligger fortsatt langt frem i tid. Blant annet er det ikke gjort noen vedtak rundt kollektivtrafikk til og fra området som lan komme til å huse så mange som 10.000 boliger.

Til Aftenposten forsvarer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) i Oslo kommune tallene.

– Ja, jeg mener det er et riktig tall å bruke. Men man må sette det i sammenheng. Det er en måte Oslo har ført statistikk på i alle år, også før dette byrådet. Så må man være klar over at det er ulikt tidsperspektiv på når disse boligene kan realiseres, sier hun til avisen.

Samtidig påpeker Marcussen at det nåværende byrådet har et ønske om å ta større kontroll over byutvikling og jobbe med helhetlige planer.