Jessheim Hageby III

DCIM\100MEDIA\DJI_0030.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0023.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0025.JPG

 Rett vest for Jessheim er Romsaasjordet snart ferdig utbygget. Foreløpig siste boligprosjekt er Jessheim Hageby III, der Consto Øst har ferdigstilt 98 leiligheter fordelt på tre bygg.

Fakta

Prosjekttype: Boligblokker

Bruttoareal: 11.700 kvadratmeter

Byggherre: Profier

Totalentreprenør: Consto Øst

Kontraktssum inkl. mva.: 220 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Make Arkitekter

Rådgivere: RIB: Will Arentz | RIV: NTI | RIE: Arkel | RIBR: Firefly | RIByFy: DBC | Geoteknikk: Løvliens Georåd | BIM: Proconsult | RIA: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Brødrene Nordahl | Utomhusarbeider: Akershusgartneren | Peling og spunt: Seierstad Pelemaskiner | Betongarbeid: Turboconstroi | Betongtrapper: Contiga | Avfallshåndtering: Ragn-Sells | Elektro: Arkel | Heis: ThyssenKrupp | Vinduer: Lian Trevare | Dører: EasyDoor | innkjøringsport: Norport | Rekkverk: GBS Produkter | Avfallsbeholdere: Enviropac | Himling: HGV | Tegl: Mjøndalen Mur & Puss | Tekking og isolasjon: Protan | Parkett: Parkettgruppen | Tømrer: Østerås Bygg | Badekabiner: Part | Kjøkken: Studio Sigdal Lørenskog | Lås og beslag: Atech Security | Gasspeiser: Peisselskapet | Stillas: Oslo Stillasutleie | Røykluker: Icopal | Byggeutstyr: Ramirent | Solavskjerming: Lunex | Leke- og sykkelstativer: Søve | Sikkerhetsgardin Joker: Tele Trading | Postkasser: Ingeborg Beslag og Låssystemer

 Byggherre er Jessheim Vest Eiendom som eies av Profier, Coop Norge Eiendom og Barlindhaug. Disse tre aktørene sto også bak COOP Obs Bygg på nabotomta, som sto ferdig for et par år siden. Boligprosjektet ligger langs Odelsvegen, og grenser i vest til byggevarehuset og i sør til Jessheim Park IV som er under oppføring langs Romsaas Allé.

Hele området var i sin tid dyrket mark for gården Sundby. Transformasjonen mot boliger og næring startet opp etter at Gardermoen ble tatt i bruk som ny hovedflyplass i 1998, og nye innflyttere ga et umiddelbart behov for flere boliger. Utbyggingen har bidratt til at Romsaas nå vokser inn i det mer urbane Jessheim.

– Dette feltet, kalt FB 4, er det siste i området, og vil inneholde hele 234 leiligheter. Vi har stor tro på fortsatt vekst på Jessheim og har sikret oss enda en tomt, nå noe nærmere sentrum i Jessheim, sier prosjektleder i Profier, Einar S. Amundsen.

Arkitektansvaret har vært hos Make Arkitekter, som fordelte de 98 leilighetene på tre frittstående blokker langs Odelsvegen. To av blokkene har en rektangulær form og er hver på fem etasjer, mens den tredje blokka har et mer punkthusutformet uttrykk og blir med sine sju etasjer en markering av gatehjørnet i øst. Her i første etasje er det på plass en Jokerbutikk som prosjektets eneste næringsareal.

Under alle blokkene, med direkte heisatkomst til alle etasjene, ligger p-kjelleren med 98 p-plasser.

Utomhusarealet i sør er godt skjermet av bebyggelsen og er opparbeidet med lekeplasser, benker og et cirka 450 kvadratmeter stort vannspeil. – Men det er mye som skal inn på et forholdsvis begrenset område; brannoppstillingsplasser, renovasjon, gasstank, lyspullerter, gangveier og lekeplasser – foruten vannspeilet. All ære til arkitektene som klarte å få den kabalen på plass, poengterer Amundsen.

– Med erfaringen vi fikk fra COOP Obs Bygg, fryktet vi grunnforholdene, men det har gått langt bedre enn forutsatt. Mye utbygging i området utløste også flere rekkefølgebestemmelser. Vi har blant annet etablert en støyskjerm mot E6, og bygget et nytt vegkryss til 18 millioner kroner, forteller Amundsen. Han opplyser videre at utbyggingen i Jessheim Hageby er tilknyttet den samme pelletsfyrte varmesentralen som ble bygget for byggevarehuset i 2015.

Consto Øst har med sin entreprenørkompetanse bidratt i prosjektutviklingsfasen, og etter å ha undertegnet kontrakten til en verdi av 220 millioner kroner i desember 2015, kunne utgravingen begynne allerede i januar året etter.

– Det ble prioritert å komme oss opp av bakken og få ferdig råbygget så raskt som mulig. Vi vurderer det fra gang til gang, men her passet det å velge plasstøpte løsninger. Jeg vil påstå vi fikk opp det plasstøpte råbygget like raskt som vi ville gjort med elementer. Vi brukte cirka seks måneder på betongarbeidet på alle tre byggene, sier Ole Kristoffer Herlofsen, prosjektleder i Consto Øst.

Leilighetsstørrelsene spenner fra 43 til 80 kvadratmeter for to- og treromsenhetene. Seks av leilighetene er såkalte dubletter; en egen avlåst utleiedel med kjøkkenkrok og baderom. Også på Jessheim Hageby velger Profier å gå for relativt store balkonger, som sammen med glassrekkverk, lys tegl og treverk i Møre Royal gir et lett og variert fasadeuttrykk. Vannbåren gulvvarme, gasspeiser og Sigdal Herregård som standard kjøkkenløsning har ifølge Herlofsen gitt relativt lite tilvalgsendringer.

– Det har vært generelt færre tilvalgsønsker enn vi er vant til. Et konsept med gode kvaliteter i materialer og med et riktig utstyrsnivå, gir naturlig nok et mindre tilvalgsbehovet, bekrefter Herlofsen.

Hybridløsning

– De to lengste blokkene er en miks av svalgangsblokk og oppgangsblokk, forklarer Amundsen. – De har oppvarmede trapperom med heis, men tre leiligheter i hver etasje har atkomst via svalgangen og trapperommet. Det gir en fordelaktig oppdeling av fasaden, og understreker det urbane uttrykket sett fra Odelsvegen, som møter fasadeutformingen med treverk mot utomhusarealet i sør og vannspeilet, sier Amundsen.

Ved salgsstart ble 34 av leilighetene solgt umiddelbart, før den midlertidige duppen i boligmarkedet i 2015 gjorde at det ikke ble solgt en leilighet de neste ti månedene. Men da prosjektet sto ferdig var det kun to enheter som ikke var solgt. – Vi har diskutert oss frem til løsninger, og knadd dem slik at det også er treroms leiligheter på 68 kvadratmeter. Det gir en enhetspris som treffer bredt og godt i markedet. Det er rasjonelle bygg med gode kvaliteter, slår Amundsen fast.

På Romerike er det mange tomter som kan bebygges, og mange utbyggere. På Jessheim finnes ikke delmarkeder med oppdemmet behov, slik at markedsprisen blir presset og mulighet for ekstrafortjeneste er begrenset.

– Jessheim har blitt et tyngdepunkt på Romerike, der de fleste utbyggere selger godt. Det er ikke noe oppdemmet boligbehov i delmarkeder slik man kan finne andre steder. Leilighetene ble solgt til cirka 50.000 kroner per kvadratmeter. Med det premisset mener jeg vi har fått maksimalt av kvaliteter ut av prosjektet som vi kan tilby kundene, sier Amundsen.

Herlofsen og Amundsen er enige om at overleveringsprosessen, der 98 leiligheter ble overlevert på ti arbeidsdager – og med svært få anmerkninger – gikk veldig bra.

– Vi i Consto er svært fornøyd med hvordan byggherrens organisasjon har håndtert prosjektet. Et rutinert personell som skjønner betydningen av raske beslutninger er viktig i slike prosesser, påpeker Herlofsen.

– Profier er helt avhengig av å ha en totalentreprenør som tar ansvar og leverer et godt prosjekt uten vår detaljoppfølging. Consto har levert noe av det beste jeg har opplevd når det gjelder prosjektgjennomføring og problemløsning. Det som dukket av utfordringer ble løst der og da, avslutter Amundsen.