Jernbaneverket fornøyd

- Regjeringen har lagt fram et godt statsbudsjettsforslag for jernbanen. I Jernbaneverket er vi særlig fornøyd med at det høye nivået på drifts- og vedlikeholdsmidler opprettholdes, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

2009 har Jernbaneverket kommet godt i gang med en lang rekke hardt tiltrengte vedlikeholds- og fornyelsesarbeider. - Med dette budsjettforslaget vil innsatsen fortsette for fullt i 2010, slår jernbanedirektøren fast.

De store investeringsprosjektene får nok midler neste år til å sikre en rasjonell framdrift, samtidig som planleggingsinnsatsen videreføres med tanke på oppstart av nyanlegg i tråd med føringene i Nasjonal transportplan. Den endelige framdriften på enkelte av prosjektene vil imidlertid avhenge av avklaringer knyttet til signaltekniske arbeider.

- Jernbaneverket vil legge full kraft i arbeidet med å sikre tilstrekkelig jernbanefaglig kompetanse til å møte det høye aktivitetsnivået som det nå legges opp til i jernbanesektoren, sier Elisabeth Enger.

Jernbanedirektøren er spesielt glad for at budsjettforslaget også inneholder investeringstiltak som vil bety mye for den ”hverdagssituasjonen” jernbanens kunder er i. Jernbanen har mange uløste oppgaver når det gjelder å legge til rette for gode stasjoner og bedre publikumsinformasjon. Budsjettforslaget for neste år betyr at innsatsen for tilgjengelighet på stasjoner og bedre informasjon til togpassasjerene blir styrket, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.