Illustrasjonsfoto.

Jernbaneverket: - Etterslepet vil bare øke

Regjeringen bruker altfor lite penger på jernbanen, og resultatet blir at etterslepet på vedlikehold bare øker, mener Jernbaneverket.

– Det er mye bra med statsbudsjettet, men vi får ikke jobbet ned vedlikeholdsetterslepet. Det vil heller øke, sier infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket til Nationen.

Han peker på at regjeringen i alt bevilger 1,9 milliarder kroner til vedlikehold av jernbanen, men at det er behov for ytterligere 210 millioner kroner for at etterslepet ikke skal øke. Konsekvensene er at Jernbaneverket må nedprioritere vedlikeholdsarbeidet på enkelte strekninger, sier han.

Vibeke Aarnes, som er områdedirektør for Oslo-korridoren, sier det er Dovrebanen som blir hardest rammet. Regjeringen vil bruke nær en milliard kroner på 17 kilometer nytt dobbeltspor på Dovrebanen.

– Det hjelper lite uten penger til resten av strekningen, sier Frimannslund.

Totalt 21 milliarder kroner er satt av til jernbaneformål i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. (©NTB)