Jernbanestøy mindre plagsom enn veistøy

I Norge berøres 25 000 mennesker av støy fra jernbanen, men denne støyen oppfattes som mindre plagsom enn støy fra biltrafikken. Det viser en nasjonal kartlegging av antall personer som var plaget av støy fra vei-, jernbane- og flytrafikk, gjennomført av Statens forurensingstilsyn.

Resultatene viser at nesten av halv million mennesker var sterkt plaget av trafikkstøy i Norge, og nærmere 90 prosent av disse var plaget av støy fra veitrafikken. Dette viser at støy er et betydelig miljøproblem i Norge. Onsdag 24. april ble verdens støyfrie dag arrangert i mer enn 50 land. I Norge fikk dagen betegnelsen Støyfri Dag og ble markert på Oslo S hvor miljøvernminister Børge Brende stod for åpningen av fotoutstillingen På sporet av stillhet av naturfotografen Johan Brun. Dette arrangementet var startskuddet for flere lokale støyfri-dag arrangementer landet rundt. Arrangementet på Oslo S var et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening og Norsk forening mot støy, godt støttet av NSB BA og Jernbaneverket. Til stede ved åpningen var da også konsernsjef Einar Enger i NSB BA og jernbanedirektør Steinar Killi. Forstyrrer kommunikasjon SFTs støyundersøkelse viser at folk oppfatter støy fra jernbane som mindre plagsom enn støy fra veitrafikk ved ellers samme støynivå. Sammenligningen mellom støy fra jernbane og vei synes å vise at jernbanestøy er mer forstyrrende for kommunikasjon (samtaler, telefonsamtaler, radiolytting, TV-titting osv) enn veitrafikkstøy. Derimot forstyrrer jernbanestøy mindre enn veitrafikkstøy for forhold som konsentrasjon, hvile og rekreasjon og søvn. Støy fra tog stammer i hovedsak fra kontakten mellom skinner og hjul. Utformingen av skinnegangen har derfor stor betydning for luftoverført støy. Blant annet reduserer skinnesliping støyen med rundt 3 dBA. I tillegg til denne støyen får man fra jernbanen overført strukturstøy, vibrasjoner som forplanter seg inn i kjellere i bolighus der det avstråles støy. Flere tiltak Jernbaneverket har startet arbeidet med å kartlegge alle boliger langs jernbanen som har innendørs støy som overstiger 42 dBA i snitt over døgnet. SFTs støyforskrift krever tiltak for å redusere støyen for alle boliger som overstiger denne grense. Tiltakene må være gjennomført innen 1. januar 2005. For å oppnå dette er det aktuelt å bygge støyskjermer, støyvoller og å foreta ulike fasadeendringer. På skinnegangen vil skinnesliping, innlegging av støysvake sporveksler og skinnestegisolasjon være aktuelle tiltak. Det er også mulig å redusere jernbanestøy ved bedre vedlikehold av togene og å oppgradere bremsesystemer.