<p>Bane NORs kontorrigg ved Tangen stasjon vil stå ferdig til sommeren. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Jernbaneprosjektet blir utsatt i to år – men her står Bane NORs kontorrigg til 28 millioner kroner snart ferdig

Kontorriggen som blir hovedkontor for prosjektet Kleverud-Åkersvika vil stå klar til sommeren. Dette til tross for at prosjektet Kleverud-Sørli har blitt utsatt i to år.

I november 2019 ble det klart at Bane NOR hadde inngått kontrakt med Wexus Gruppen om å sette opp en nøkkelferdig brakkerigg med kontorplasser for utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Tangen stasjon.

Så ble plutselig jernbaneprosjektet Kleverud-Sørli utsatt i to år, en avgjørelse som har skapt sterke reaksjoner både i rådgiver- og entreprenørbransjen.

Totalkostand på 28 millioner kroner

– Selv om vi foreløpig ikke kan benytte riggen fullt ut, vil det være aktivitet der så fort den står klar, skriver Geir Kvillum, Bane NORs prosjektsjef for Kleverud-Sørli.

Geir Kvillum, prosjektsjef i Bane NOR. Foto: Bane NOR

Riggen har 65 kontorplasser i tillegg til møterom, kantine og resepsjon. I tillegg er det satt opp en modul med åtte overnattingsplasser. Bane NOR opplyser at totalkostnaden for riggen er på 28 millioner kroner eks. mva.

Byggeindustrien har tidligere omtalt at de to prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika ved utgangen av 2019 hadde påløpte kostnader på nesten 600 millioner kroner eks. mva.

Kostnadene til kontorriggen kommer i tillegg til dette beløpet, opplyser Bane NOR. 

– Hva har de 600 millioner kronene eks. mva. gått til for de to prosjektene?

– Pengene har gått til alle ledd av planprosessen frem til der vi er i dag. Mest ressurser er brukt på utarbeidelse av hovedplan og detaljplan med tilhørende kommunedelplaner og reguleringsplaner for begge prosjektene, både rådgiverkostnader og byggherrekostnader. I tillegg har grunnerverv vært en betydelig budsjettpost. I tillegg kommer utarbeidelse av konkurransegrunnlag og generelt forberedende arbeider, opplyser Kvillum.

Full rigg først når prosjektet virkerlig kommer i gang

– Når vil riggen kunne utnytte sin fulle kapasitet?

– Vi bestilte riggen da prosjektet Kleverud-Sørli fikk investeringsbeslutning. Det har vært viktig for oss å fullføre arbeidet med riggen, ikke minst nå i disse koronatider. Blant annet vil våre medarbeidere som jobber med de igangsatte arbeidene på Tangen flytte fra leide kontorer og inn på riggen. Full kapasitet er knyttet til når prosjektet kommer i gang for fullt, skriver Kvillum.

Han fastslår at lokal tilstedeværelse er viktig for et stort utbyggingsprosjekt.

Enkelte medarbeidere lånes ut til andre prosjekter

Bane NOR opplyser at etaten ikke hadde rukket å bygge opp prosjektorganisasjonen til nivået den skal være for prosjektorganisasjonen for Kleverud-Sørli.

– Enkelte av de som allerede er tilknyttet prosjektet blir midlertidig utlånt internt til andre prosjekter som har behov for den type kompetanse vi har i vårt prosjekt, skriver han.

Bane NOR positiv til samlet utbygging

Tidligere har samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) uttalt at det kan bli en samlet utbygging av Kleverud-Åkersvika. Det mener Bane NOR er et positivt signal.

– Vi ser positivt på samferdselsministerens ønske om å ha én samlet utbygging, noe som gir flere synergier og mer jernbane for pengene. Vi vil fortsette arbeidet med å ta ut mulige gevinster og optimalisere arbeidet på strekningen, fastlår Kvillum.

– Hvilke fordeler ser Bane NOR med en slik organisering?

– Vi ser hele tiden på hvordan våre prosjekter kan bli så kostnadsoptimale som mulig. Det gjelder også dette prosjektet. Vi er positive til en sammenslåing av prosjektene blant annet fordi vi kan ha én prosjektorganisasjon og planlegge hele strekningen samlet, noe som gir mer optimale løsninger, skriver prosjektsjefen.

Kan finne ut mer om grunnforhold

Bygging av Kleverud-Sørli innebærer også bygging av Tangenvika jernbanebru. Brua blir Norges lengste jernbanebru når den ferdigstilles. Før prosjektet ble utsatt, var Bane NOR i gang med prekvalifiseringsprosessen for brua. Bane NOR opplyser at prosjektet vurderer fortløpende muligheter for å innhente mer kunnskap om grunnforholdene, det gjelder også grunnforhold knyttet til Tangenvika jernbanebru.