Det var Wolfgang Lehner (f.v.) fra Strabag AG, Gunnar G. Løvas fra Jernbaneverket og Steinar Myhre fra Skanska Norge AS som signerte kontrakten. (Foto: Jernbaneverket)

Jernbanens første TBM-kontrakt signert

- Vi ser frem til samarbeidet med JV Skanska Strabag om å innføre TBM-teknologien i norsk jernbane, sier assisterende jernbanedirektør, Gunnar G. Løvås.

Arbeidsfellesskapet JV Skanska Strabag består av Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG. Kontrakten har en totalverdi på ca 1,3 milliarder kroner hvorav Skanskas andel utgjør ca 650 millioner kroner.

Det er Strabag som står for erfaringen med tunnelboremaskin fra tallrike TBM-prosjekter både i hjemlandet og internasjonalt. Skanska er kjent som en solid aktør i tunnelbransjen i Norge og har blant annet gjennomført mange av de større tunnelprosjektene på jernbanen i senere år.

JV Skanska Strabag gav tilbud på både tradisjonell sprenging og bruk av TBM, men det var altså tunnelboremaskinen som kom best ut totalt sett. For øvrig hadde begge tilbudene deres den laveste prisen sammenliknet med konkurrentene.

Fordelaktig med TBM

- Å bruke tunnelboremaskin har en rekke fordeler sammenliknet med konvensjonell sprenging. TBM-drift gir mindre forstyrrelser enn sprenging, noe som er gunstig med tanke på togtrafikken i den eksisterende tunnelen som er like i nærheten. Samtidig lager det mindre støy for omgivelsene. Tunnelboring gir også mindre sprekkdannelser enn andre drivemetoder, og vil dermed kunne øke tunnelens levetid og gi færre vannlekkasjer, heter det i en melding fra Jernbaneverket.

- Vi er veldig glad for å få lov til å gjennomføre det første tunnelprosjekt med tunnelboremaskin på 25 år i Norge. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i Strabag, som har drevet over 1500 km med tunneler i hele verden. Jeg er derfor helt sikker på at dette banebrytende prosjektet innen norsk tunneldriving vil bli vellykket, forteller adm. direktør i Skanska Norge, Ståle Rød

Store dimensjoner

Nye Ulriken Tunnel vil gå parallelt med eksisterende tunnel fra Arna til Fløen i Bergen. Tunnelen er totalt 7,8 km lang. Ca 6,8 km skal drives ved hjelp av tunnelboremaskin mens den siste km vil drives med konvensjonell drift grunnet store og varierende tverrsnitt. Kontrakten omfatter også andre arbeider ute i dagsonen, som for eksempel forlengelse av en kulvert, nye jernbanebroer i Fløen og portaler.

Diameteren på tunnelen vil være rundt 9,3 meter, noe som gir et tverrsnitt på 68 kvadratmeter. Valg av type tunnelboremaskin er foreløpig ikke foretatt, men en maskin i denne størrelsesordenen vil være rundt 200 meter lang inkludert bakrigg og ha en totalvekt på 1.200 tonn.

Maskinen ankommer i deler og må monteres på anlegget over en periode på ca. fire måneder. Fra oppstart vil maskinen bruke ca. 18 måneder på å bore seg gjennom fjellet.

Kontrakten er en del av den store jernbaneutbyggingen dobbeltspor Arna-Bergen.

Byggestart er juni 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt i sommeren 2021.