Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet, tror en utbygging av Nord-Norge-banen vil bli dyrere enn det som kommer frem i Jernbanedirektoratets utredning. Foto: Trond Joelson

Jernbanedirektøren tror Nord-Norgebanen blir dyrere enn 130 milliarder - vil heller koble seg på svensk jernbane

Dersom Nord-Norgebanen skal bli virkelighet, mener jernbanedirektør Kirsti Slotsvik det mest realistiske alternativet er å bygge ut Narvik-Tromsø og heller se til Sverige for å koble på resten av landsdelen.

Fakta

Investeringskostnadene for å bygge jernbane Fauske-Tromsø med arm til Harstad er kostnadsestimert til rundt 133 milliarder kroner.

Uten armen til Harstad er investeringskostnadene estimert til å være 113,3 milliarder kroner fra Fauske til Tromsø.

Å bygge jernbane fra Fauske til Narvik har en forventet kostnad på 54,2 milliarder kroner, fra Narvik til Tromsø er forventet kostnad på 53 milliarder kroner.

(Kilde: Jernbanedirektoratet)

Det kommer frem i Byggeindustriens podkast Byggeplassen som ble publisert for litt over en uke siden.

I intervjuet kommenterer jernbanedirektøren Jernbanedirektoratets egen utredning der estimatene viser at en jernbane fra Fauske til Tromsø kan komme til å koste 133 milliarder.

Jernbanedirektøren tror kostnadsoverslagene for å bygge ut den 375 kilometer lange strekningen fra Nordland til Troms er for lave.

– Jeg tror det er lang vei å gå. Vi har gjort en utredning som viser at det er her vi i tilfelle skal bygge de lengste togtunnelene og de lengste togbruene. Samtidig har vi samiske interesser på stort sett det meste som går i åpent landskap sier Kirsti Slotsvik.

– Derfor er det én ting som bekymrer meg rundt kostnadsoverslaget vårt i utredningen: Jeg tror det er for lavt. Det er faktisk dårlig gjort å si det, men hadde vi greid å bygge for 130 milliarder, så hadde det vært bra, legger hun til.

Vil innom Sverige

Slotsvik mener derfor det mest realistiske jernbanealternativet i nord, er å se mot Sverige og en påkobling med Ofotbanen.

Fra Narvik er det togforbindelse sørver via Kiruna og Luleå mot Stockholm og Gøteborg. I dag er det først og fremst malm- og godstog som går på Ofotbanen mellom Narvik og Sverige, men det er også noe persontrafikk med daglige avganger.

– Hvis Nord-Norge skal få en jernbane som virkelig virker, så synes jeg vi skal kikke litt bredere enn bare Fauske og norskesiden. Vi har et vellykket prosjekt med godstransport på svenskesiden. 70 prosent av det som er forbruksvarer nord for Narvik kommer med tog gjennom Sverige, og vi har fått til en god balanse med å sende fisk sørover, sier Slotsvik.

Mer realistisk

Hun mener derfor det vil være enklere å starte med å bygge ut en strekning mellom Narvik og Tromsø, fremfor å se hele strekningen mellom Fauske og Tromsø under ett.

– Det har med terrenget å gjøre. Er du litt kjent der oppe, så vet du at det er veldig mye enklere å bygge fra Narvik og nordover til Tromsø enn fra Fauske til Narvik. Kunne man begynne å se nærmere på den delen, så tror jeg vi også er nærmere realisme i prosjektet. Det er mye i utredningen som også peker mot Narvik, sier hun.

– Ja, jeg vet det har vært en drøm siden andre verdenskrig å fullføre Nord-Norge-banen, men jeg er ikke sikker på om det er et godt svar i forhold til transportbehovene i Nord-Norge, legger hun til.

– Men langsiktig sett, er ikke Nord-Norge den landsdelen med kanskje størst potensial når det kommer til både næringsutvikling, fiskeri og reiseliv?

– Men er det ikke mulig å bredde ut litt og kaste et blikk over grensa til Sverige? Det er ikke en knallgod jernbane som ligger der, men det er en jernbane som fungerer og som det er kapasitet på.

– Tror du nordlendingene ønsker å ta toget innom Sverige?

– Det synes jeg de bør. I tillegg har vi sjøen der som det er fullt mulig å bruke i enda større grad fremfor vei. Det er viktig å se ting i sammenheng. Hvorfor er Narvik blitt et stort viktig jernbaneknutepunkt med en av de største havnene i Norge? Jo, det er fordi svenskene bruker Norge til utskiping. Jeg skjønner ikke hva som er problemet med å tenke tanken motsatt vei, sier Slotsvik.

Tromsø-ordfører vil ha Tromsbanen først

Ordfører Kristin Røymo (Ap) Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Slotsvik er ikke den eneste som har uttrykt et ønske om å prioritere strekningen mellom Narvik og Tromsø.

Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) sa nylig til VG at behovet og ønsket om jernbane i nord er stort, men at det kan være riktig å begynne med bare en del av strekningen.

– Jeg mener at det vil være fornuftig å starte med nordligste del mellom Tromsø og Narvik, sa Kristin Røymo til VG i sommer.

I en hektisk valgkampsfase, har Byggeindustrien ikke lyktes med å få en kommentar fra Tromsø-ordføreren, men vi får bekreftet fra hennes kommunikasjonsrådgiver at uttalelsen fortsatt står ved lag.

– Hele banen må bygges ut

Varaordfører i Narvik, Geir-Kjetil Hansen (SV). Foto: Stortinget.no

Varaordfører i Narvik kommune og tidligere stortingsrepresentant, Geir-Kjetil Hansen (Sv), er ikke på linje med verken jernbanedirektøren eller Tromsø-ordføreren.

Hansen mener hele Nord-Norgebanen må bygges ut, selv om han mener Tromsbanen ville vært bedre enn ingenting.

– Spør du meg som varaordfører i Narvik og representant for SV, så er det mitt syn at hele banen må bygges ut for å oppnå full effekt. Nord-Norgebanen er ikke et Narvik-, Troms- eller Nord-Norge-prosjekt, men et viktig nasjonalt prosjekt. Dette handler om klima, miljø, fiskeri, næringsliv og om å skape effektive transportårer for hele landet, sier Hansen til Byggeindustrien.

Han sier Narvik er en by med lange og stolte jernbanetradisjoner og at engasjementet og drivkraften for å bygge ut Nord-Norgebanen alltid har vært stort.

– Vi er en jernbaneby og det som først og fremst har vært hovedsaken i Narvik nå er viktigheten av å ruste opp kapasiteten på Ofotbanen. Kapasiteten der er i ferd med å bli sprengt. Det er to jernbaneselskaper som frakter malm over grensen mellom Norge og Sverige, og flere selskaper driver med containertransport. Ofotbanen skriker etter dobbeltspor hele veien mot Kiruna, sier Hansen.

Nylig gjennomførte VG en undersøkelse i samarbeid med Respons Analyse som viste at seks av ti nordmenn er positive til en utbygging av Nord-Norgebanen. 20 prosent er negative, mens 20 prosent er usikre.