Jon Georg Dale

Jernbanedirektoratet må svare Dale om togproblemer

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil innen få dager ha svar fra Jernbanedirektoratet om problemene som rammet togreisende i starten av august.

Jernbanedirektoratet skal svare skriftlig innen 29. august, altså førstkommende torsdag, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Folks tillit til jernbane er avhengig av at togene går når de skal. I hovedstadsområdet har det vært mange forsinkelser og innstillinger etter at trafikken ble åpnet igjen etter flere uker med buss for tog i sommer, sier samferdselsministeren.

Nesten 2.000 innstillinger

Aftenposten registrerte i uke 32 og 33 samt mandag i forrige uke totalt 989 planlagte innstillinger av tog, 1.080 innstillinger som ikke var planlagt, samt massive forsinkelser for Bane Nor og Vy.

I tillegg sliter Bane Nor med å finne årsaken til en signalfeil som gjør at det kun er ett spor i drift mellom Bækkelaget og Oslo S. Feilen oppsto for snart to uker siden og medfører at innsatstog i morgen- og ettermiddagsrushet er innstilt.

Siste melding fra Bane Nor er at det ikke kommer en ny oppdatering om saken før 31. august.

Skal foreslå opplegg for kommende år

I tillegg skal Jernbanedirektoratet levere en utredning om hvorvidt fordelene med dagens praksis med lengre stengninger i forbindelse med ferier og høytider forsvarer ulempene som blir påført kundene. Direktoratet skal også foreslå et opplegg for de kommende årene.

– For at passasjerene skal få en bedre reisehverdag – også i sommermånedene – har vi bedt Jernbanedirektoratet om å gå gjennom organisering og gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, sier Jon Georg Dale.

Skal se på kortere stengning

Blant annet vil Dale ha en vurdering av følgende temaer:

* Utnyttelsen av stengningsperioden.

* Behov for stengning i kommende utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter.

* Mulighetene for og konsekvensene av kortere stengning enn seks sammenhengende uker.

* Erfaringene med buss for tog.

* Forberedelsene til oppstart etter stenging.

* Konsekvenser av stenging for transporten av personer og gods.

Jernbanedirektoratet skal levere en framdriftsplan og opplegg for utredningen innen 10. september.

I rapporten må det gå fram om det er mulig å få til eventuelle endringer allerede fra neste sommer, opplyser Samferdselsdepartementet.