Finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Jon Georg Dale sammen med Sverre Myrli (Ap) i den muntlig spørretime på Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jensen og Dale bombardert i Stortinget

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber regjeringen avklare om den vil bruke oljefondet til å redusere bompengene, utrede veiprising og pålegge elbiler moms i 2020.

– Det blir satt rekord i bompengeinnkreving mens Frp har finansministeren og samferdselsministeren. I Stortinget nå ligger det tre store veiprosjekter som delvis skal finansieres med bompenger, sa Støre.

Han viste i Stortingets muntlige spørretime onsdag til forslag fra Arbeiderpartiet om veiprising og at staten skal ta en større del av bompengeregningen. Han utfordret finansminister på tre konkrete områder:

– Er det aktuelt for regjeringen å følge Frps landsmøte og bruke betydelige penger fra våre barns pensjonsfond for å redusere bompenger? spurte han, og fulgte opp:

– Er det aktuelt for regjeringen å endre elbil-fordelene nå, slik Frps finanspolitiske talsmann åpner for? Er det aktuelt for regjeringen å utrede veiprising, som er mer rettferdig og treffsikkert?

– Elbilpolitikk ligger fast

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier veldig mange bilister nå opplever at belastningen begynner å bli for stor.

– Vi har gjort en jobb for å redusere bompengebelastningen. Vi har spart bilistene for nesten 4 milliarder kroner, sa hun.

– Jeg registrerer at mange partier nå gjør opprør mot egen politikk, sa Jensen, som av Aps Sverre Myrli fikk merkelappen «bompengedronningen».

Om forslaget fra Frps finanspolitiske talsmann på Stortinget om å innføre moms på elbiler allerede fra 2020 for å skaffe staten inntekter, sa Jensen:

– Elbilpolitikken ligger fast i denne perioden.

I sin plattform lover regjeringen å videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025.

Nye milliardprosjekter

Støre ville vite om det er aktuelt for regjeringen å gjennomføre Nasjonal transportplan uten bruk av bompenger. Frps landsmøte vedtok i vår å bruke 100 oljemilliarder på å slette bompengegjeld.

– Ambisjonene om å fortsette å bygge ut god infrastruktur over hele landet ligger fast, svarte Jensen.

Støre viste til at Stortingets transportkomité, med Frps støtte, har godkjent E6 Moelv-Øyer, Ulsberg-Melhus og E18 Langangen-Dørdal med totalt over 15 milliarder kroner i bompenger.

– Frp og Jensen skryter av at de har lagt fram en bompengepakke til 200 millioner kroner. Men når det kommer til stykket har bompengene økt etter revidert nasjonalbudsjett, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi har systematisk jobbet for å redusere belastningen for bilistene, i grell kontrast til det Sp står for, svarte Jensen.

Veiprising

Samtidig har Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim tatt til orde for et bredt forlik om veiprising, et system som både Venstre og KrF og også Ap, er positive til, men som Frp går mot.

– Det er å flytte taksameteret rett inn i bilen. Det løser ikke bompengeutfordringene, sa hun.

Prinsippet med veiprising er at man betaler for når, hvor og hvor langt man kjører.

– Jeg åpnet ikke for nå å innføre et veiprisingssystem. Regjeringen har i plattformen sagt at vi skal gå gjennom hele bilavgiftssystemet, for å se hvordan det kan bli mer bærekraftig i fremtiden, sa finansministeren.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ble utfordret på veiprising.

– Alle partier vil ha veiprising, bortsett fra Frp – vi vil ha mindre bompenger, slo han fast.

Dale kalte diskusjonen om veiprising en «fullstendig avsporing» og viste til at bilistene like fullt må betale.