Jåttå vgs Bygg C

Foto: Kruse Smith EntreprenørGangsti med glasstak. Foto: Kruse Smith EntreprenørGangsti med glasstak. Foto: Kruse Smith EntreprenørAmfi i betong i forkant av bygget. Foto: Kruse Smith EntreprenørFasade kledd med stålkassetter og panel av lerk. Foto: Kruse Smith EntreprenørHovedinngang.Trapp i lobby innenfor hovedinngang.Musikkrom.Ståltrapp med trinn av tre.Glassfasade mot øst.Andre etasje over lobby.Tak over musikkrom, både inne i og utenfor bygget.Sosial sone i andre etasje.Klasserom.Kjøkken.Arbeidsrom for lærere.Korridor med spilekledning på den ene veggen, noe som gjør den enklere for blinde og svaksynte å finne frem.Møterom.Bad for bevegelseshemmede elever.

Rett sør for de eksisterende byggene på Jåttå videregående skole i Jåttåvågen i Stavanger har Kruse Smith Entreprenør ført opp et bygg for tilrettelagt undervisning.

Fakta

Jåtta vgs Bygg C
Sted: Jåttåvågen, Stavanger
Prosjekttype: Nybygg på videregående skole, ny tilrettelagt avdeling
Kontraktssum uten merverdiavgift: 71,6 millioner kroner
Bruttoareal: 3.390 kvadratmeter
Tiltakshaver: Rogaland fylkeskommune
Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør
Arkitekt: Arkitektkontoret Vest
Landskapsarkitekt: Aros Arkitekter
Rådgivere: RIB: Procon Rådgivende Ingeniører l RIV: Lie Ventilasjon og Bryne Rør l RIE: Akaso Elektro l RIAku: Sinus l RIBr: Konsepta l RIVA: Dimensjon Rådgivning

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Stitek lGrunnarbeider: Rygg Maskin - Betongarbeid: Kruse Smith Ferdigbetong: Sandnes & Jærbetong l Armering: Norsk Stål Betongelementer: Hå Element l Hulldekker: Block Berge Bygg Betongsaging/kjerneboring: Leikvoll’s Kjerneboring l Terrasso-belegg: GH Gulv l Stålkonstruksjoner: Stålteknikk l Lettak-elementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Gulv og Tak l Alu/glass fasade og ytterdører: Rubicon l Fasadeplater: Brødrene Lie l Solavskjerming: Atum Prosjekt l Trapper og rekkverk: Lie Blikk l Tømrer: TS Byggtjenester l Maler: Th Forsell l Gulvlegger: Jæren Gulv l Flislegger: Interiørfaghuset T. Lund l Rørlegger: Bryne Rør l Elektro: Akaso Elektro l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Heis: ThyssenKrupp Elevator l Løfteplattformer: Etac l Kjøkken og innredning: Montér/Optimera l Garderobeskap: Treprosjekt l Lås og beslag: Certego 

Tiltakshaver er Rogaland fylkeskommune, og arkitekt er Arkitektkontoret Vest, mens Prosjektil har hatt byggeledelse. Kruse Smith Entreprenør har gjennomført prosjektet i totalentreprise. Kontraktssum, uten merverdiavgift, er på 71,6 millioner kroner. Byggestart var i mai 2017, og bygget ble overlevert 1. august i 2018.

Tilrettelagt opplæring
Bygget har to etasjer og en liten kjeller. Samlet areal er på 3.390 kvadratmeter. Det rommer undervisningsrom, et gitarformet musikkrom, kontorer, garderober, teknisk rom og fellesareal. Bygget er tilpasset tilrettelagt opplæring med plass til cirka 60 elever og 60 ansatte.

Prosjektleder Harald Næss i Kruse Smith Entreprenør forteller at byggingen har gått bra. Kruse Smith Entreprenør praktiserte BIM og lean i prosjektet.

To fløyer
Sivilarkitekt og faglig leder Ann Karin Tjørhom i Arkitektkontoret Vest forteller at Bygg C er bygd opp med tilnærmet to like etasjer delt i to fløyer.

– Den ene fløyen består av tre klasserom, med grupperom samt administrasjon over to etasjer, mens andre fløyen også har tre klasserom per etasje, med tilhørende grupperom og i tillegg spesialrom som forming, gymnastikk og mat- og helserom. Spesialrommene har tilgang fra foaje, mens klasserommene har tilgang via korridor, sier Tjørhom.

Aluminiumskledningen som dekker andre etasje og ned til vinduene i første etasje er lektet ut for å gi et relieff i fasaden samtidig er det gitt rom for at solskjermingen kan monteres bak kledning. Nedre del av fasaden er kledd med ubehandlet lerk. Dette for å gi en robust overflate, men også for å hente opp elementer fra hovedbygget som i sin helhet er utført med trekledning av lerk.

– Foaje/inngangsparti har curtainwall over to etasjer. Inn i denne veggen er musikkrommet formet som en gitarkasse. Taket er utformet med terrasse med adkomst fra innvendig gangbroer, sier Tjørhom.

Alle korridorene er brede for at to rullestolbrukere lett skal kunne passere hverandre.

En av fløyene er tilpasset sterkt handicappede, med romslige klasserom. Hver avdeling her består av klasserom, tre grupperom, et treningskjøkken og et bad. Alle undervisningsrom har store vindu som gir mye lys inn i klasserommene. Enkelte grupperom som ligger midt i bygget får inn dagslys via lyskupler.

– Som skolebygg er det viktig å bruke robuste materialer som tåler hard påkjenning. Samtidig har det vært viktig at bygget ikke får er institusjonspreg. Fendring i korridor er utført med stående spiler på en side og sementbaserte plater på andre. Spilene vil også fungere som ledelinje, derfor finner vi disse bare på en side. Musikkrommet som er organisk formet og skiller seg ut fra resten av bygget i form har også fått en farge som skiller seg ut som et gjenkjennelsestegn, sier Tjørhom.

Gitarformet musikkrom
Tomten ligger rett sør for de to eksisterende byggene ved Jåttå videregående skole. Via en pergola med glasstak kan man gå tørt mellom hovedbygget, Bygg C og idrettsbygget ved skolen. Bygget er fundamentert på en sprengsteinsfylling. Det går en kulvert med ventilasjonsjakter under bygget.

Bygget har organisk form. Musikkrommet, formet som en gitar, ligger dels inne i bygget og dels som et tilbygg. Bærende konstruksjon er i stål med hulldekker som etasjeskille. Taket er en lettaks-konstruksjon. Ytterveggene har bindingsverk som er utlektet og kledd med stålkassetter og panel av lerk. Det er glassfasader ved hovedinngang og på fasade mot øst.

Robust bygg
Bygg C ved Jåttå vgs er robust og tåler bruk. Det er gummibelegg i undervisningsrom og fellesareal, terrasso i lobby og vinyl i våtrom. Innvendige vegger har trespiler eller sementbaserte plater. Lobbyen har spilehimling. Ellers i bygget er det systemhimlinger.

Bygget har to heiser og mange personløftere. I tillegg til hovedinngang har bygget flere kombinerte biinganger og rømningsveier. Lobbyen går over to etasjer, forbundet med en trapp i stål med trinn av tre. Musikkrommet og flere mindre rom er tilnærmet lydtette. Spiler i himlinger og på vegger har lyddempende effekt.

Hele bygget er sprinklet. Det er solavskjerming med utvendige persienner på solutsatte fasader. Utenfor bygget er det et amfi i betong og det skal bygges ballbinge og sykkelparkering med glasstak.

Bygg C er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme, basert på fjernvarme. Bygget har balansert ventilasjon.