Jarmund og Ramstad nye partnere i Nordic

Kristin Jarmund og Knut Ramstad tas opp som partnere i Nordic – Office of Architecture, samtidig tar firmaet opp tre nye assosierte partnere fra Islands-kontoret.

- I mars ble Kristin Jarmund Arkitekter en del av Nordic, og med hennes omfattende kompetanse og solide erfaring var det helt naturlig at Kristin også skulle komme inn som partner i Nordic, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic i en pressemelding.

Jarmund startet det anerkjente arkitektkontoret KJ-A i 1985, og har 40 års erfaring som leder av store og komplekse prosjekter. Siden starten av karrieren har hun blant annet blitt tildelt priser Houen Fonds Diplom, Anders Jahres kulturpris og hun har blitt utnevnt som æresmedlem (Honorary Fellow) i The American Institute of Architects (HonFAIA).

Den andre partneren som tas opp er Nordics teknologileder, Knut Ramstad. Ramstad begynte i Nordic i 2013, og har mer enn 30 års erfaring med 3D-modellering, visualisering og simulering i store bygge- og utviklingsprosjekter. Videre er han foredragsholder nasjonalt og internasjonalt, opplyser arkitektkontoret i meldingen.

- Knut har vært helt sentral for oppbygging av kontorets teknologistrategi for prosjektering, beslutningsstøtte og kommunikasjon, og fortsetter å ta på seg flere lederroller, sier Andersen.

Siden 2019 har Ramstad vært assosiert partner, teknologileder, og medlem av ledergruppen. I tillegg til å ha blitt partner i 2022, har han også blitt leder for Teknologi og Bærekraft.

I tillegg har Nordic Island tre nye assosierte partnere: Jóhanna Helgadóttir, Hjalti Brynjarsson og Sturla Ásgeirsson.