Jarenga barnehage

Jarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 23.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJarenga barnehage i Bærum, fotodato 30.1.2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Jarenga er den tredje barnehagen som Georg Andresen & Sønner har ferdigstilt for Bærum kommune. Barnehagen er dimensjonert for 168 barn, og har bambuskledning i fasadene og energivennlige løsninger.

Fakta

Sted: Jar i Bærum

Prosjekttype: Barnehage for inntil 168 barn

Bruttoareal: 2.300 kvadratmeter

Byggherre: Bærum kommune Eiendom

Totalentreprenør: Georg Andresen & Sønner

Kontraktssum eks. mva.: 78,5 millioner kroner

Arkitekt: Bjerg Arkitektur

LARK: INBY

Rådgivere: PGL: Tekka l RIG: NGI l RIAKU: Asplan Viak l RIB: Sweco (Prefab) og VSO (plasstøpt) RIBR og RIR: Norconsult l RIE: Elprosjekt l RIV, RIBfy og ITB: Ingenia

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Østerås Bygg l Støyskjerm: Treko l Lekeapparater: Trigonor l Alarmsystemer: Autronica Fire & Security l Gasslukking: Firesafe l Lås og beslag: Låssenteret l Aluminiumsdører: Noractor l Arbeider varmepumpe: Thermo Control l Kjøkken: Norrøna Storkjøkken l Dører: DormaKaba Norge l Solcelleanlegg: Solenergi Fusen l Maler: Malermester Buer l Branntetting: Christiania Brannteknikk l Boring energibrønn: HiTech Energy l Rør: Bærum Rørleggerbedrift l Stillas: Brænden & Co l Elektro: Komplett Elektro Installasjon l Prefab og plasstøpt: Norske Bæresystemer l Radonsikring: Radonmannen l Sprenging: JE Fjellsprenging l Stikking og oppmåling: Oslo Oppmåling l Grunnarbeider: Firing & Thorsen l Stål: PCS Stokke Stål l Himling og akustikkplater: SLS Montasje l Plasstøpt betong: Kircon l Automasjon: SRO l Fast innredning: Idema l Blåseisolasjon: Nord Byggisolasjon l Sparkling: Gulventreprenøren l Ventilasjon: Luftkvalitet

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Jarenga er et resultat av en sammenslåing av to lokale barnehager. Etter riving av en eksisterende barnehage på tomta i desember 2018, har barna tilbragt en nomadetilværelse i midlertidige lokaler på Fornebu. Etter åpningen er denne perioden heldigvis over, og barn og ansatte har nå tatt i bruk 2.300 moderne kvadratmeter, fordelt på tre etasjer.

Både ute og inne er barnehagen delt inn i fire torg med tilhørende baser. Underetasjen inneholder kontorer for administrasjonen, garderober / dusjer, HC-toalett, møterom og et vannlekerom.

De minste barna holder til i første etasje, med de eldste i etasjen over. Et atrium går over to etasjer, med vinduer i samme gulfarge som vindusinnrammingen i fasadene ute. Barnehagen kan by på et fullt utstyrt og moderne felleskjøkken, der skal en kokk etter hvert skal kunne betjene basene med «hjemmelaget» mat. En liten gymsal kan ved hjelp av en lang, sort gardin som trekkes rundt veggene, omdanne rommet til en Black box-løsning for fremføring av skuespill.

Først avlyst

Konkurranse som kommunen la ut i 2018 om en ny barnehage, ble avlyst grunnet et ønske om å få ned investeringskostnadene. I den nye konkurransen på nyåret 2019 ble Georg Andresen & Sønner etter en tilbudsevaluering valgt som samspillsleverandør. Sammen med kommunen, brukerne, rådgivere og Bjerg Arkitektur ble det utviklet et nytt konsept.

– Det var gitt rammetillatelse på et bygg som viste seg å ligge over budsjett, så vi måtte tilpasse oss og forsøke å bygge det til en lavere pris. I stedet for å søke på nytt, sendte vi inn endringsøknad på rammetillatelsen, som vi fikk tillatelse på i juni 2019. Vi har hatt et samspill der vi jobbet mot et felles mål, forteller prosjektansvarlig i Bærum komme Eiendom, Jesper Fog Hansen.

Kostnadsreduksjonen i det nye konseptet innebærer blant annet en vesentlig mer arealeffektiv utforming. Mange av fellesfunksjonene er plassert sentralt, det utgjør en besparing av gangarealer.

– Arkitekten har vært dyktig til å fjerne mindre effektive arealer som ikke brukes så mye, eller bruke dem på en annen måte. Et eksempel er at fingarderobene her er plassert i et gangareal, sier Reidar Kleppe, prosjektleder i Georg Andresen & Sønner.

Kleppe forteller at det var utfordringer i deler av utomhusområdet. En transformator som forsynte området med strøm, sto inne på tomta.

– Flytting av trafo tilhørte riveentreprisen som var gjennomført før oppstart av nytt bygg, og ble nå gjennomført av byggherre direkte med oss som hjelpere for nødvendig grunnarbeider. Deler av trafo og eksisterende høy- og lavspenningskabler lå over nytt terreng. En provisorisk høyspent- og lavspentkabling ble anlagt. Høydedraget ble delvis sprengt og gravd litt ned, og de nye kablene ble flyttet til en lavere grøft, forteller Kleppe.

Godt isolert

Konstruksjonen består av stripefundamenter og betongelementvegger mot terreng i underetasjen. I stedet for tradisjonelle stendervegger ble det valgt en løsning med masonitt; I-bjelker av sponplater og med flenser av trevirke.

– Veggene i dette bygget rommer 40 kubikkmeter mer isolasjon enn om vi hadde brukt en standard stendervegg med totoms stendere. Det var tidsbesparende og ga mer isolasjon til en rimeligere pris. Ved å benytte lengder på opptil 12 meter, er det tett fra bunn til tak. Ved at de ikke hviler på hulldekkene, blir det en uavbrutt diffusjonstetting. Kravet til trykktesting er 0,6, her oppnådde vi 0,4, forklarer Kleppe.

For å effektivisere fremdriften og minimere kostnader, valgte man å la fagene elektro, rør og ventilasjon slippe til i arealene før alle innerveggene ble satt opp.

– Det er ingen grunn til at tømrerne skal bygge tett vegg, før de tekniske fagene skal lage hull i den etterpå. Her lot vi for eksempel rørlegger bygge sprinkleranlegget, før tømrerne kom og bygde vegger rundt etterpå. Det er første vi gang vi har gjort det så bevisst som her, sier Kleppe.

En nærmest vedlikeholdsfri løsning ble valgt ved å bruke en ytterkledning av bambus. Bambus skal visstnok være dobbelt så sterkt som eik, her er paneler laget av termobehandlet bambusfiber og presset sammen under høyt trykk. – De settes sammen med not og fjær, også i sluttendene, og monteres med klips. De går under en brannklasse som gjør at vi ikke trenger å sprinkle, påpeker Kleppe.

Siden området ikke betjenes av fjernvarmenettet, måtte energiforsyningen kompenseres med andre tiltak. Det er boret seks geobrønner ned til 250 meter, og anlagt et 300 kvadratmeter stort felt med solceller på taket. Solcelleanlegget kan yte opptil 41.000 kWh i året. I tillegg benyttes det et varmepumpesystem med CO2 som varmeforsyningsform.

Opprinnelig var det tenkt at Jarenga barnehage skulle prosjekteres, bygges og sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Very Good. Prosedyrene med tanke på miljø-, energi- og klimakravene når det gjelder Very Good, er fulgt. Men Bærum kommune Eiendom valgte å utelate den forholdsvis fordyrende ordningen med sertifisering.