Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel peker det på at det går det for tregt med energieffektiviseringen. Nå er en ny konkurranse ute.

– Vi vet at det er et stort potensial for lønnsomme energi- og klimatiltak som ikke blir tatt ut. Vi vet også mye om hvorfor dette ikke skjer: Mange byggeiere mangler kompetansen til å etterspørre denne typen tiltak, den økonomiske gevinsten kan fremstå som liten for den enkelte leietaker og byggeier, og rehabilitering og oppussing kan oppleves som en krevende prosess med alt det medfører av planlegging og koordinering med leverandører og leietakere, forklarer seniorrådgiver bygg i Enova, Anders Solem

For å stimulere til forretningskonsepter som kan bidra til å løse slike utfordringer gjennomførte Enova to konkurranser i 2018. 10 spennende tjenester fikk støtte.

I 2019 planlegger Enova fire konkurranser der den første har søknadsfrist 1.mars.

– De som knekker koden vil potensielt kunne ta del i et marked på mange milliarder kroner i året, bare ved å gjennomføre det som fremstår som bedriftsøkonomiske lønnsomme tiltak. Og det finnes aktører med forretningsmodeller som har lykkes allerede. Vi ser for eksempel at flere norske kommuner har redusert energibruken sin med 30 prosent gjennom såkalte energisparekontrakter, samtidig som firmaene som har påtatt seg å gjennomføre tiltakene sitter igjen med en rimelig fortjeneste, sier Solem.