Haakon Tronrud flankert av lokale politikere som undertegnet NHOs budstikke om lærlingekrav. (Foto: Tronrud Bygg)

- Ja, vi vil ha lærlinger

Torsdag undertegnet 15 lokalpolitiker fra Ringerike, NHO sin «budstikke» for ja til lærlingeklausul i kommunale kontrakter. 

 Tronrud Bygg var lokalt vertskap for det landsomfattende initiativet. Målsettingen er å engasjere lokalpolitikere til aktivt arbeid for kravet til bruk av lærlinger på kommunale kontrakter.

- Byggenæringen er en av næringene som sterkest har merket den skeive konkurransen fra bedrifter som ikke satser på langsiktighet gjennom lærlingeordningen. NHO utfordrer politikerne til å gi tydelige signaler på hvilken vekt de legger på at bedriftene blir gode lærearenaer. Vi satser på lærlinger men er avhengig av at vår største oppdragsgiver – det offentlige vektlegger dette når de tildeler kontrakter. Krav til bruk av lærlinger er et konkret tiltak som vil kunne støtte opp under de seriøse aktørene, sier Haakon Tronrud, konsernsjef og eier av Tronrud Gruppen.

- Det er tverrpolitisk enighet og oppslutning om forslaget fra NHO, men vi er helt avhengig av at det nå lages gode veiledere for hvordan målsettingen å få flere unge inn som fagarbeidere skal praktiseres på en god måte. Lykkes vi ikke med det vil hele initiativet feile og bare bli et skuebrød, sier Tronrud..

Budstikkene skal overleveres Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Småtinget i Fredrikstad 25. august