Daniel Ukkelberg viser et ferdig takelement som er produsert ved JaTre.

Daniel Ukkelberg viser et ferdig takelement som er produsert ved JaTre.

JaTre venter noe svakere marked i 2023

– Situasjonen innen boligmarkedet gjør at vi forventer et noe svakere marked i 2023, særlig i første halvår. I tillegg gjør prisnedgangen på trelast at også prisene vi får for våre produkter er noe lavere enn i fjor. Derfor blir det neppe ny omsetningsrekord i år.