Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent deler av det foreslåtte parkeringsanlegget under Olav Tryggvasons gate i Trondheim. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ja til parkeringsplasser under Trondheim

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har gitt grønt lys for deler av det foreslåtte parkeringsanlegget under Olav Tryggvasons gate i Trondheim.

Det skriver Regjeringen i enpressemeldingpå sine nettsider.

– Dette er en løsning som skaper mulighet for god byutvikling for byen, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente torsdag deler av detaljreguleringen for offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate.

April 2008 ble det varslet planoppstart, og planprogrammet ble sendt ut på høring. Riksantikvaren reiste da innsigelse mot planforslaget i nordøstre del av middelalderbyen Trondheim for å sikre hensynet til verdifulle kulturminner i grunnen og de kulturhistoriske bygningene i denne delen av byen.

– Vi har lagt stor vekt på kommunens ønske om bedre byutvikling og å få parkeringen bort fra bygatene. Men denne løsningen bevarer vi også verdifulle kulturminner, sier Sanner.

Vedtaket innebærer at parkeringsanlegget mellom Prinsens gate (Frostakaia) og fram til østre side av Nordre gate er godkjent. Trondheim kommune har også departementets godkjenning for å justere avgrensningen mot øst slik at anlegget avsluttes nærmere Søndre gate, dersom de kommer til enighet med Riksantikvaren om dette.

– Saken har pågått en stund, og vi mener det er viktig at Trondheim kommune nå kan gå videre i arbeidet med å bygge parkeringsanlegg og flytte biler bort fra bygatene, sier Sanner i pressemeldingen.