Ill. Puls arkitekter ASIll. Puls arkitekter ASIll. Puls arkitekter ASIll. Puls arkitekter ASIll. Puls arkitekter ASIll. Puls arkitekter ASIll. Puls arkitekter AS

J.I. Bygg bygger for Oslo Golfklubb

J.I. Bygg AS har inngått en totalentreprisekontrakt for oppføring av nytt klubbhus med Oslo Golfklubb på Bogstad i Oslo.

Kontrakten har en verdi på 63,5 millioner kroner (eks. mva.).

Eksisterende klubbhus skal rives og det skal oppføres nytt klubbhus på

cirka 2.000 kvadratmeter fordelt over to plan - ett over og ett delvis under terrenget.

Bygget får et moderne utrykk med en transparens som skal være godt tilpasset de naturlige omgivelsene. Første etasje får kafé, klubblokaler og møterom med tilhørende terrasser. I underetasje på nivå med golfbanen, vil det bli golfshop, treningsrom, garderober, administrasjon, garderober til gjester, golfbiler og golfutstyr og klargjort for simulatorer.

Golfbanen ble ombygget i perioden 2007-2009 og med det nye klubbhuset vil Bogstad fremstå som et moderne golfanlegg tilrettelagt for dagens og fremtidens behov.

Byggestart er i mars 2019, og bygget skal stå ferdig i mars 2020.

Arkitekt for prosjektet er Puls AS og rådgiver bygg er Soltech AS.