ITB-koordinator

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

Firma NCC Building
FylkeOslo
Søknadsfrist24.06.2019

NCC Building Nordics er i spennende endring. Vi utfordrer måten vi jobber på i dag, og er opptatt av å utnytte ny teknologi for å skape fremtidens bærekraftige bygg. Vi har store ambisjoner videre, og med moderne prosesser, digitalisering og en fremoverlent holdning skal vi være med å forandre bransjen.

Vi ser store mulighetsrom i tiden fremover med mange større prosjekter. Vi setter av ressurser til å utvikle oss og ønsker at du har interesse for digitale verktøy og samspillet mellom mennesker. Vi benytter VDC i måten vi arbeider på og er opptatt av at du er en viktig bidragsyter i dette inn i fremtiden.

Vår avdeling for Engineering and Digitalization søker derfor en entusiastisk person med lidenskap for teknikk og interesse for digitale nyvinninger.

ITB-KOORDINATOR

Avdelingen Engineering & Digitalization er satt sammen av et team med prosjekteringsledere, BIM-spesialister og inhouse kompetansesenter med fagressurser innen teknikk, VVS, elektro, ITB, bæresystemer og fasade.

Dine nye utfordringer

Rollen er i første omgang tiltenkt vårt prosjekt Valle View på Helsfyr. Les mer her - https://valleforalle.no/

Som ITB-koordinator vil du ivareta ITB-funksjonen i prosjektet og sørge for at de tekniske fagene er koordinerte, og at relevante standarder blir ivaretatt. Du vil ha ansvar for å samordne den tekniske prosjekteringen og koordinere fremdriften på prosjektering i samarbeid med prosjekteringsleder. Du vil også være bindeledd mellom den tekniske prosjektering og tekniske UE, og sørge for at disse har tilstrekkelig med ressurser og bemanning. Videre vil du følge opp produksjonsfremdrift og endringer ift. økonomi mot tekniske UE. I rollen som ITB-koordinator vil du også bli en bidragsyter i prosjektet i forhold til involvering av byggherre med tanke på tekniske spørsmål og løsninger. Du vil være en kulturbærer og bidra innad i NCC mht. deling av ekspertise og erfaringer.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • lede koordinering av tekniske UE ift. ITB standard
 • avstemme fremdrift for prosjektering og produksjon ift de tekniske fagene
 • bidra som støttespiller for prosjekteringsleder og prosjektleder
 • utforske alternative løsninger og ha overblikk over løsning kontra kostnad
 • informere og involvere produksjon ift. planlagte løsninger og prosjektering
 • ha oversikt over endringer og tillegg for de ulike tekniske fagene

Dine kvalifikasjoner og egenskaper

Du er kanskje utdannet ingeniør/sivilingeniør, men riktig erfaring kan også kompensere for mangel på formell kompetanse. Du har god kunnskap til ITB-standard og prøvedriftstandard, systemforståelse for VVS samt bakgrunn fra automasjon. Du har også stor interesse for digitale løsninger. Som person er du kreativ og nysgjerrig, og opptatt av å finne de riktige løsningene. Vi ser etter en relasjonsbygger som er trygg på seg selv, teamorientert og har interesse for samspill mellom mennesker. Om du også ønsker å utvikle deg videre innen prosjekteringsledelse og prosjektutvikling, så ser vi på det som en fordel.

Andre suksessfaktorer:

 • gode samarbeidsevner, på tvers av nivåer
 • god til å gi og å få tilbakemeldinger
 • kjennskap til nødvendige lover, avtaler og regelverk
 • engasjert med vilje til å påvirke
 • gode egenskaper mht. dialog og kommunikasjon – skriftlig og muntlig
 • har et godt kontaktnett med rådgivere og byggherrer

Stillingen rapporterer til Head of Unit, Engineering & Digitalization.

Bli med å skape fremtidens bygg med oss!

Vi søker deg som er engasjert og har gode lederegenskaper, som på sikt kan ha ønske om å utvikle deg i retning av prosjekteringslederrollen. Hos NCC tilbys du en plass i en organisasjon med et gjennomtenkt verdigrunnlag, høy miljøbevissthet og en sterk vilje til å lykkes. Vi er stolt av å kunne tilby våre medarbeidere gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig spennende arbeidsmiljø. Din arbeidsplass vil være ved NCCs hovedkontor på Brynseng i Oslo.

Interessert?

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med Ingvil Arntzen, Head of Unit, Engineering & Digitalization / tlf. +47 954 29 220, eller Christina Johansen, HR-spesialist / tlf. +47 976 67 111.

Søknadsfrist: 24. juni 2019

Søk her

Kontaktpersoner:

Ingvil Arntzen
Head of Digitalization and Engineering, NCC Building Norge
+47 954 29 220

Christina Johansen

HR-spesialist

+47 976 67 111

Vis flere stillinger: