Ole Alexander Turvoll og Arnt Nyborg fra Statens vegvesen sørger for at alt går etter protokollen  (foto: Jørn Hindklev).

Isachsen lavest på ny E6-kontrakt

Isachsen Entreprenør leverte det laveste tilbudet på E6 Biri-Vingrom.

E6 Biri-Vingrom er den tredje store kontrakten i Statens vegvesens E6-prosjekt Biri-Otta. Hovedentreprisen består av bygging av 18 kilometer midtrekkverk, to kilometer firefeltsveg, en ny bru ved Vingrom og etablering av fire kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesvegen på Biristrand.

Prosjektadministrasjonen hadde mottatt fem tilbud på entreprisen. Når alle konvoluttene var åpnet og tallene lest opp, viste det seg at Isachsen Entreprenør hadde levert det suverent laveste tilbudet på E6 Biri-Vingrom med 226.992.078 kroner. Nærmest fulgte Veidekke med 242.296.641 kroner.

De innleverte tilbudene var som følger:

Isachsen Entreprenør: 226.992.078 kroner

Veidekke Entreprenør: 242.296.641 kroner

Anlegg Øst: 257.548.419 kroner

NCC: 262.810.811 kroner

Hæhre Entreprenør: 307.203.618

Prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen er godt fornøyd med tilbudene for E6 Biri-Vingrom (foto: Jørn Hindklev).

Prosjektleder Øyvind Moshagen, ser seg godt fornøyd med konkurransen. Han anslo til Byggeindustrien før tilbudsåpningen at entreprisekostnaden i prosjektet ville ligge mellom 220 og 290 millioner kroner og traff godt med den spådommen. Statens vegvesen anslår en total prosjektkostnad på E6 Biri-Vingrom til å ligge på mellom 450-500 millioner kroner.

─ Jeg er godt fornøyd med antall innleverte tilbud og prisene ligger der vi forventer, kommenterer Moshagen etter at tallenes tale er klar.

Statens vegvesen skal nå kontrollregne og kvalitetssjekke tilbudene og sikter mot å innstille entreprenør 10. juli og gjennomføre kontraktssignering i løpet av juli. Anleggsstart for prosjektet blir i slutten av august.

Du kan lese mer om prosjektet E6 Biri-Vingrom i Byggeindustrien nr 11.