Isachsen lavest på Nordbyveien miljøgate

Ni entreprenører har regnet på Fv 35 Nordbyveien miljøgate i Ski kommune.

Det kommer frem av anbudsåpningen på miljøgaten 8. september.

Isachsen Entreprenør er eneste tilbyder under 100 millioner kroner med 98.500.907 kroner. Nærmest ligger Askim Entreprenør (103.074.780 kroner).

Så følger Park og Anlegg (106.924.514,26 kroner), Råde Graveservice (108.328.790 kroner), Grimsrud (113.053.914 kroner), Reinertsen (116.119.271,27 kroner), Implenia (117.879.667 kroner) HAB Construction (131.691.558 kroner) og AF Gruppen (138.868.807 kroner).

Arbeidene omfatter sykkelfelt og tre nye rundkjøringer på til sammen rundt to kilometer.