Snart kan en ny entreprenør gjenoppta byggingen av fv. 33 mellom Langsletta og Totenvika. Arkivfoto. 

Isachsen lavest på konflikt-strekning

Seks entreprenører leverte tilbud på videre bygging av fylkesveg 33 mellom Langlsetta og Totenvika i Oppland.

I sommer kom nyheten om at Statens vegvesen hadde hevet kontrakten med Åge Haverstad AS, som var hovedentreprenør for byggingen av fylkesveg 33 mellom Langlsetta og Totenvika.

Nå har Statens vegvesen fått inn tilbud på resterende arbeider. Isachsen Entreprenør er lavest med et tilbud på drøye 127 millioner, mens Anlegg Øst er desidert dyrest med et tilbud på cirka 168 millioner.

Følgende entreprenører har levert tilbud på bygging av fylkesveg 33 mellom Langslette og Totenvika (tilbudssum, ekskl. mva.):

Isachsen Entreprenør AS -      127357376,-

Brødrene Gudbrandsen AS-    134597503,-

Anlegg Øst Entreprenør AS - 168065903,-

Huser Entreprenør AS -        130626621,-

Park og Anlegg AS -             143814031,-

Romerike Maskin AS -         139101749,-

Tilbudene skal i tiden fremover gjennom en intern behandling i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås. Byggearbeidene vil ikke ta til før etter kontrakt er inngått, skriver Statens vegvesen i en melding.

Det er ventet at anleggsarbeidene vil starte tidlig på nyåret. Byggearbeidene mellom Langslette og Totenvika i Østre Toten kommune er ventet å være ferdig i løpet av sommeren 2017.

-Det skal bli godt å få entreprenør på plass og komme i gang utbedringen av vegen igjen. Arbeidene med vann og avløp går nå bra, og når ny entreprenør starter på de resterende arbeidene så er vi forsinket men på skinner igjen, sier byggeleder i Statens vegvesen, Andreas Rønningen.

- Oppland fylkeskommunen er glad for at utbedringsarbeidet på fylkesvegen snart er i gang igjen, og at det nå blir en bedre og sikrere fylkesveg for trafikantene, sier Anita B. Moshagen i Oppland fylkeskommune i meldingen.