Isachsen lavest på fylkesvei i Røyken

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS leverte det laveste tilbudet på jobben som skal gjøres på fv. 11 fra Åros til Krokodden i Røyken kommune.

Følgende tilbud ble levert inn:

Hæhre Entreprenør AS: 41 326 371,70

Arne Olav Lund AS: 33 223 627,-

Øynebråten anleggsteknikk AS: 34 626 167,-

FFF Hage og miljø AS: 31 917 343,-

Isachsen Anlegg AS: 29 790 030,15

Kjeldaas AS: 30 811 908,-

Brødr. Dokken AS: 30 425 334,17

Aktiv veidrift AS: 32 459 726,-

Arbeidet med å hente inn forfallet på fylkesvegen skal etter planen starte opp i løpet av høsten 2014.