Anders Høiback og fylkesordfører Roger Ryberg.

Isachsen kåret til årets lærebedrift i Buskerud

Tirsdag 17. desember mottok Isachsen Anlegg prisen som Årets lærebedrift 2019 i Buskerud.

Prisutdelingen fant sted under prisaften i fylkeshuset i Drammen og utmerkelsen ble overrakt av nestleder i hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune, Bjørn Tore Ødegården. Daglig leder Anders Høiback mottok prisen på vegne av Isachsen, og han var tydelig stolt da beskjeden kom om at det var Isachsen som var årets vinner.

- Denne prisen deler vi alle sammen som jobber i Isachsen. Felles innsats har vært avgjørende for de gode lærearenaene vi har klart å skape sammen med lærlingene våre. Vi jobber hver dag med å bli bedre på utvikling i alle ledd, og denne prisen tar vi med oss som en tillitserklæring og motivasjon for å jobbe videre, sier Høiback i en pressemelding.

I jobben som opplæringsansvarlig i Isachsen følger Vidar Kjenås alle lærlingene tett gjennom hele lærlingeløpet. Han er klar på at det å legge ressurser i arbeidet med utviklingen av læringene gir positive ringvirkninger.

- Først og fremst handler det om å ta unge mennesker som har tatt valget om å bli fagarbeidere på alvor. I forlengelsen av dette bidrar vi som bedrift med å utvikle fagarbeidere som både bransjen og samfunnet trenger. Og at mange ønsker å jobbe hos oss etter endt læretid er viktig for vår egen utvikling. Isachsen legger betydelig ressurser i arbeidet med lærlinger, og jeg tror det også er mye av grunnen til at vi mottar denne prisen, uttaler Vidar Kjenås.

I Isachsen har alle lærlingene sin egen instruktør som er med som støtte og veileder gjennom hele læretiden. Opplæringskoordinator Line Merete Ristvedt mener dette er viktig med tanke på tryggheten dette gir for hver og en.

- For å skape et godt læremiljø er trygghet helt avgjørende. Vi har 38 lærlinger, og for oss er det viktig å ta til oss ny kunnskap og nye perspektiver som våre lærlinger bringer med seg inn i vår bedrift. Det er klart jeg er stolt, sier Ristvedt som også vil takke for det gode samarbeidet med opplæringskontorene OKAB, OLT og BYGGOPP.

Vidar Kjenås (f.v.), Anders Høiback og Line Merete Ristvedt.