– Vi er nå godt rigget for å møte den store markedsetterspørselen, sier Runar Haug.

Isachsen Gruppens betongelement-avdeling utvider

Isachsens opplever økende etterspørsel etter betongprodukter, og ved bedriftens produksjonssenter i Våle i Vestfold har det lenge vært et ønske om å utvide kapasiteten. 

Høsten 2015 ble det fattet vedtak om å gå i gang med bygging av nye produksjonsfasiliteter – ni måneder senere står det nye anlegget klart til bruk.

Avdelingsleder Runar Haug tyr til Isachsens motto «vi gjør det», når han skal forklare hvor raskt anlegget er kommet fra tegnebord og over i det virkelige liv.

– Du vet, når vi først bestemmer oss for noe i Isachsen så går vi i gang med det samme. Vi gjør det, helt enkelt, sier han.

Det nye anlegget er på 2.000 kvadratmeter. Foruten nye produksjonshaller, er det også funnet plass til nye kontorer.

– Vi er nå godt rigget for å møte den store markedsetterspørselen. Samtidig har vi sikret oss nok tomteareal til at vi relativt enkelt kan utvide ytterligere. Vi har fått flere nye kollegaer gjennom det siste året, og i tida fremover skal vi ha inn ytterligere 6-7 personer. Så dersom markedet fortsetter å utvikle seg som nå blir det ikke lenge før vi foretar nok en kapasitetsutvidelse, forklarer Haug.

Haug og hans team følger kunden hele veien, fra ide til ferdig produkt.

– Vi tar ansvar for hele verdikjeden - tegning, prosjektering, produksjon, implementering. Nye og moderne produksjonsfasiliteter innebærer samtidig kortere leveringstid, noe som igjen kommer kunden til gode.

Virksomhetens leveranser er per i dag noenlunde likt fordelt mellom privat og næring, men Haug forventes at bildet justeres noe i tiden fremover.

– Det nye anlegget gjør oss bedre rustet for å ta større jobber, så det er naturlig å forvente at mye av den økte produksjonskapasiteten vil omsettes i det profesjonelle markedet. Særlig innen området samferdsel forventer vi å gire opp takten, ikke minst i forlengelse av det nye samarbeidet med Hæhre-gruppen, avslutter Haug.