Avdelingsleder Amund Berger i Grøntmiljø-avdelingen i Isachsen Gruppen forteller om stor gode tider.

Isachsen Grøntmiljø med sterk vekst i privatmarkedet

Frem til nå har vi i Norge stort sett vært vant til å se den enkelte huseier selv i sving bak gressklipperen eller over hekkesaksa. Nå er slett ikke uvanlig å se en innleid anleggsgartner i sving.

Trenden med innleid gartnerarbeidskraft, kan avdelingsleder Amund Berger i Grøntmiljø-avdelingen i Isachsen Gruppen berette, har vært sakte men sikkert oppadgående de siste 2-3 årene – for nærmest å eksplodere i år.

- Tidligere var dette med å kjøpe inn skjøtseltjenester fra anleggsgartnerbransjen - bruke spesialister som oss til løpende å drifte og anlegge hager gjennom sommersesongen, forbeholdt samfunnets aller mest bemidlede. Altså de rike. Slik er det ikke lenger, sier han.

De siste årene har Isachsen Grøntmiljø sett et privatmarked i sterk endring. Pågangen er stor i nær sagt alle prissegment – fra 100.000 og oppover, og folk ønsker hjelp både til nyanlegg og vedlikehold. De største privatoppdragene innebærer oppdrag i millionklassen. Så stor er oppgangen i privatsegmentet, at det nå vurderes ytterligere spesialisering internt for å møte den store etterspørselen.

- Som det er nå har vi ikke nok kapasitet til å møte ytterligere privat etterspørsel i inneværende sesong. Faktisk er det så stort trykk at vi på sikt blir nødt til å vurdere om vi skal bygge opp en egen avdeling som kun skal arbeide med privatmarkedet, forteller han.

Det beste rådet Berger kan gi er å være tidlig ute.

- Dersom du ønsker en anleggsgartner til å drifte hageanlegget ditt neste år så kontakt en anleggsgartner allerede i år og gjør en avtale, avslutter avdelingsleder Amund Berger i Isachsen Grøntmiljø.