- Både fra Sørum og Gjerdrum blir det nå vesentlig større, sammenhengende sykkelvei langs Trondheimsveien og ned til Kjellerholen, sier distriktssjef i Isachsen, Ole Konrad Haug.

Isachsen bygger gang– og sykkelvei langs Trondheimsveien

Mellom Olavsgård i Skedsmo og Frogner i Sørum har Trondheimsveien fire tungt trafikkerte strekninger uten tilbud til fotgjengere og syklister. Innbyggerne i området har i årevis etterlyst en gang– og sykkelvei langs de aktuelle veistrekningene – nå kommer den.

Tirsdag signerte den Nedre Eiker-baserte entreprenøren Isachsen Gruppen kontrakten med Statens vegvesen på den nye gang – og sykkelveien.

- Ja, for beboerne på denne delen av Romerike er det nok en gledens dag når vi nå snart starter opp arbeidene med ny gang – og sykkelvei. Det er relativt mye ferdsel her, og mange foreldre har nok kviet seg for å sende barna til fots eller på sykkel langs en såpass tungt trafikkert strekning. Dermed har nok mange valgt egen bil som skoleskyss. Snart slipper de det, uttaler Isachsens distriktssjef for Sør-Norge, Ole Konrad Haug.

Foruten anleggelsen av selve gang- og sykkelvegen skal det etableres rundkjøring i krysset der Solbergveien møter Trondheimsveien. I tillegg skal Kommunens VA anlegg oppgraderes, NRV sin vannledning i området skal legges om, samt det skal etableres nytt veglysanlegg.

For de som sverger til manuelt drevet tohjuling er det nye prosjektet en svært god nyhet.

- Både fra Sørum og Gjerdrum blir det nå vesentlig større, sammenhengende sykkelvei langs Trondheimsveien og ned til Kjellerholen. Derfra går det sykkelvei via Gjelleråsen og helt ned til Oslo, så snart kan de spreke faktisk sykle helt inn til hovedstaden, avslutter Haug.

De fire delstrekningene har en samlet lengde på cirka fire kilometer. Prosjektverdien er på i overkant av 65, 7 millioner. Anleggsoppstart er snarest, og senest i januar 2016. Prosjektet skal være ferdigstilt 01. september 2017.