Prosjekteringsleder og fungerende prosjektleder Alena Bakkan (fra venstre), påtroppende prosjektleder Linda Mørk og assisterende prosjektleder Katarina Young i Bymiljøetaten. Prosjektleder Knut Håkon Berglia i Isachsen AS, prosjektsjef Fridtjof Myhrene i Steen&Lund og prosjektsjef Anders Høiback i Isachsen AS. Foto: Bymiljøetaten

Isachsen Anlegg signerte for oppgradering av Oslo-gate

Bymiljøetaten i Oslo signerte tirsdag kontrakt med Isachsen Anlegg AS for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på omtrent 210 millioner kroner.

I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres, skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerer kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved Prosjektsjef Anders Høiback. Foto: Bymiljøetaten

Både gaten, trikkeskinner og fortau skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold, særlig på østsiden av gaten. Gjennomkjøring for bil blir ikke lenger mulig, og parkering fjernes for å sikre bedre fremkommelighet for fotgjengere og trikk. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes, heter det i pressemeldingen.

Flere steder langs gaten vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olaf Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som fordrøyer vann og hindrer oversvømmelser, skriver Bymiljøetaten videre.

Starter i vinter

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, og er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gaten og granitt i gangsonen.

Entreprenør og byggherre Bymiljøetaten skal nå gjøre den siste detaljplanleggingen før spaden kan settes i jorda i løpet av vinteren.

– Vi gleder oss over endelig å kunne komme i gang med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, sier divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten.

– Dette er en entreprenør vi kjenner godt fra en tilsvarende gateopprustning Tinghuset –Tulinsgate, og som vi har god erfaring med, fortsetter hun.

Ferdig i 2020

Arbeidet som Isachsen Anlegg skal gjøre, deles inn i tre faser, hvor hver del ferdigstilles før arbeidet med neste del begynner. Hver fase er estimert til å ta omtrent seks til åtte måneder, heter det i pressemeldingen.

– Vi er veldig tilfredse med å ha blitt tildelt denne kontrakten, og ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med byggherre og internt i vårt eget arbeidsfellesskap med Steen & Lund. Det er en godt innarbeidet organisasjon som vil være godt rustet til å løse utfordringene i dette prosjektet, sier Anders Høiback, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut til høring.
14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen for området. Prosjektet har en kostnadsramme på 400 millioner kroner, og skal etter planen stå ferdig høsten 2020.