Avtalen er i boks. Fra venstre: Konsernsjef i Ramudden Hans-Olov Blom, adm. direktør Ramudden Norge Jon Ola Stokke, daglig leder i Isachsen Anlegg Nils Smetbak, adm. direktør BetonmastHæhre Anlegg Petter A. Vistnes, daglig leder i Trafikksystemer Rolf Larner.

Isachsen Anlegg selger Trafikksystemer AS til Ramudden

Isachsen Anlegg er et selskap i BetonmastHæhre-gruppen. Selskapet har nå inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Trafikksystemer AS til Ramudden AS. 

Alle aksjene i Trafikksystemer AS overdras med effekt fra 3. desember. Samtidig inngår BetonmastHæhre Anlegg med datterselskaper en strategisk samarbeidsavtale innen trafikksikring med Ramudden.

– Våre medarbeidere i Trafikksystemer vil gjennom avtalen bli en del av et sterkt fagmiljø hos en solid aktør med betydelige ambisjoner i det norske markedet. Vi ser frem til å kunne utnytte Ramuddens kompetanse og kapasitet på prosjektene våre, sier Nils Smetbak, daglig leder i Isachsen Anlegg.

– Kompleksiteten i dagens anleggsprosjekter er høy og krever stor grad av spesialisering. Prosjektene våre er avhengige av at trafikksikring, både planlegging og gjennomføring, holder et høyt faglig nivå for å møte økende krav. Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et strategisk samarbeid med en ledende aktør som Ramudden, forteller Petter A. Vistnes, administrerende direktør i BetonmastHæhre Anlegg.

– Vi har store ambisjoner i det norske markedet og jobber mot å bli landsdekkende på byggeplass- og trafikksikkerhet. Regelverket skjerpes stadig og stiller strengere krav til de som skal jobbe på og langs vei, eller på byggeplasser i trafikkerte områder. Oppkjøpet av Trafikksystemer er således en god strategisk match for oss, vi deler syn på sikkerhet, innovasjon og på å skape bærekraftige løsninger. BetonmastHæhre er en av Norges raskest voksende og mest spennende entreprenører. Avtalen med BetonmastHæhre Anlegg er således av stor betydning for oss og vi ser frem til samarbeidet, sier Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Ramudden.