Styret i EBAO inviterer inn til seriøsitetskonferansen 2016. Foto: Trond Joelson

Inviterer til Seriøsitetskonferansen 2016

Etterlevelse og kontroll er hovedtemaer når Seriøsitetskonferansen 2016 går av stabelen på Næringslivets Hus 7. desember. 

– Vi ønsker å bidra til at medlemsbedriftene får fersk kunnskap om gjeldende regelverk og krav, og om hvordan de på effektiv måte bør gjennomføre kontroll av de som er inne på byggeplass, sier distriktsleder for spesialprosjekt i Veidekke, Petter Bakke og daglig leder Ole-Bjørn Bakke i Betonmast Oslo. De er saksansvarlige for arbeidet med etikk og seriøsitet i EBA Oslo, Akershus og Østfolds styre, og har tro på godt oppmøte på konferansen. I fjor samlet den 120 deltakere.

– Konferansen skal representere nytte i hverdagen for de som kommer, og ruste næringen til å møte stadig strengere krav fra det offentlige. Programmet bærer preg av dette, og viser også viktigheten av samhandling og koordinering av det offentliges, bedriftenes og arbeidstakernes innsats for å sikre effektiv kontroll, sier de to.

Tredje på rad

Årets seriøsitetskonferanse er den tredje i rekken der EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) er hovedarrangør. I år skjer dette sammen med EBA Telemark, Vestfold og Buskerud (EBA TVB). Også EBA og BNL står bak konferansen, som er åpen for medlemmer av hele BNL-fellesskapet.

Styreleder i EBA TVB og daglig leder i Atlant Entreprenør AS, Haavard Høie, ser fram til en møteplass som speiler seriøsitetsarbeidet i hele østlandsregionen.

– Våre medlemmer opererer i samme marked. Å vise hvordan det arbeides både fra bedriftene og det offentliges side på tvers av fylkesgrenser og regioner vil være nyttig for alle, sier Høie.

Det er styreleder i EBAO og adm.dir. i PEAB AS, John Ivar Mejlænder-Larsen, enig i.

– Det er også nyttig for de offentlige aktørene. Alle er tjent med å lære av hverandre, og at innsatsen preges av erfaringsutveksling og "best practice", sier Mejlænder-Larsen.

Sentrale innledere

Innlederne på årets konferanse er blant annet finansbyråd i Oslo, Robert Steen, leder av det nyopprettede Nasjonalt tverretatlig analyse og etteretningssenter, Jørgen Steen, rådmann i Horten kommune, Ragnar Sundklakk og nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen. Sistnevnte vil stå på scenen sammen med BNL-direktør Jon Sandnes og skissere hvordan partene i arbeidslivet vil kunne arbeide tettere for å utøve effektiv kontroll med mål om å bli kvitt useriøse aktører på byggeplass.