Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Inviterer til frokostmøte om industriell ombruk av byggevarer

Direktoratet for byggkvalitet har i 2019 fått gjennomført prosjektet «Forsvarlig ombruk» som ser på hvordan industriell ombruk av byggevarer kan gjennomføres.

På Brød & Miljø 4. desember vil man presentere resultater fra prosjektet «Forsvarlig ombruk» og eksempel på et byggeprosjekt som vil ombruke materialer, og hvilke utfordringer prosjektet har stått overfor.

De vil også se på regelverket knyttet til ombruk. (Byggevareforordningen, Byggevaredirektivet (DOK) og Byggteknisk forskrift (TEK17).

Frokostmøtet finner sted på Litteraturhuset i Oslo 4. desember fraklokken 08.

Du kan se møtet live her fra klokken 08.30.