Arkivfoto

Arkivfoto

Inviterer til «Entreprisedagen i Vest»

I slutten av april arrangerer en ny versjon av «Entreprisedagen i Vest» i Bergen, og i år vil man komme nærmere inn på de stadig større kontraktene innen byggenæringen.

Temaet er de stadig større kontraktene som man har fått innen bygg, men ikke minst innen anleggsmarkedet. Hva gjør de med bygge- og anleggsbransjen og hvorfor blir det slik?

– Dette er naturlige spørsmål å stille blant annet de erfarne og meget dyktige innlederne som Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, Ståle Rød fra Skanska Norge, Amund Tørum fra juridisk fakultet i Oslo, Katrine S. Erstad, i Statens vegvesen, Arne-Stanghelle, Pål Egil Rønn, styreleder og tidligere konsernsjef i AF Gruppen og Malin Arve fra NHH som har forsket på bakgrunn for og virkninger av en slik kontraktsutvikling, sier Hans Martin Moxnes, direktør i EBA Vestenfjelske.

EBA-direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

EBA-direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

Man vil også se på hva denne utviklingen fører med seg av muligheter og utfordringer for underentreprenører og prosjekterende. Her deltar blant annet Roy Sætre fra M. Thunestvedt, Arild Bøthun fra Sartor Drange og Kari S. Dowsett, regiondirektør i Muliticonsult.

– Dette blir en fagdag fra lunsj av som kommer til å gripe fatt i både de store og små spørsmål vi her står overfor, og som svært mange kommer til å ha stor glede av, mener Moxnes.

Dagen loses i havn av Hans Martin Moxnes, Harald Kobbe, Alf Johan Knag og Samuel Skrunes.

Arrangementet går av stabelen på Grand Selskapslokaler 28. april.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.