Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Inviterer til dialog om ny kontraktstrategi for drift av vei

Onsdag arrangerer Statens vegvesen og KS en egen bransjedag rundt hvordan fremtidens kontrakter innen drift og vedlikehold av veier skal være.

Korte eller lange, store eller små kontrakter? Fagspesialiserte eller helhetlige? Hvor detaljert skal byggherren styre kontrakten, hvordan fordeles risiko og hvordan skal veidriften sikre god fremkommelighet, gi mest mulig vei for pengene, fremme trafikksikkerhet og bli mer miljøvennlig? Det er noen av problemstillingene som berøres i løpet av bransjedagen.

Bransjedagen arrangeres fysisk i Trondheim, men det er også mulig å delta digitalt. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er til stede, og divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo inviterer til dialog rundt Statens vegvesens nye kontraktstrategi, som vedtas seinere i høst. Totalt kjøper Statens vegvesen drift- og vedlikeholdstjenester for om lag 12 milliarder kroner fra norske bedrifter.

– Vi har allerede fått de første rene riksveikontraktene på plass, og i løpet av noen år vil dagens rundt 90 kontrakter erstattes av om lag 30. Vi har hatt en bred dialog med bransjen, og nå benytter vi sjansen til å få flere innspill og til å dele kunnskap med hverandre, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han peker på at det har vært bra påmelding, både fra entreprenører og de ulike byggherrene – både fra de som kommer til Trondheim onsdag og av digitale deltakere.

– Men vi har rom for flere, og håper at muligheten til å delta digitalt gjør at enda flere vil benytte sjansen til å bli oppdatert om hva som skjer i bransjen og hva som vil skje på kontraktsområdet framover, sier Simonsen.

I tillegg til Statens vegvesen, bidrar representanter for tre av fylkeskommunene, som blir de nye store byggherrene innen veidrift, etter at administrasjonen av fylkesveiene ble skilt ut fra Staten vegvesen fra nyttår. Det blir også innlegg om hvordan hverdagen innen drift og vedlikehold kan bli grønnere, blant annet muligheter innen asfalt, gjenvinning og biogass.

Les mer om arrangementet her