KVALITET I UTEROM: Takterrasse med grønne innslag på KLP-bygget i Bjørvika, Barcode. (Arkivfoto: Svanhild Blakstad)

Inviterer til boligplanlegging i by

Alle som jobber med boligplanlegging i by, både offentlig og privat, kan rette blikket mot Vulkan i Oslo 29-31 oktober.

I løpet av disse tre dagene skal det handle om overordnet planlegging, kvalitet i uterom og beboerne, ifølge en pressemelding fra Det norske Hageselskap.

Bak kurset «Boligplanlegging i by – hvordan skape gode boligområder for alle » står Hageselskapet, som har mer enn trettifem års erfaring med boligplanleggingskurs i samarbeid med Husbanken. 

Bærekraftig byutvikling

– Årets kurs vil gi deltakerne god kunnskap om bærekraftig byutvikling og boligkvalitet i byene. Gjennom foredrag, befaringer og praktiske oppgaver vil vi se på sammenhengen mellom godt planlagte boligområder, ønske om urbanitet, universell utforming, god ressursutnyttelse, boligsosiale perspektiver og økonomi, sier avdelingssjef Tron Hirsti i Hageselskapet.

Kurset er for alle som arbeider med boligplanlegging, både offentlig og privat, for planleggere og byggesaksbehandlere i kommunene, utbyggere og eiendomsutviklere, boligbyggelag, landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, politikere og andre beslutningstakere.

Utemiljø og trivsel

De tre kursdagene har ulike temaer, for eksempel hvordan høy boligtetthet og utnyttelse av areal kan forenes med bærekraftig utvikling og hensyn til god boligkvalitet.

– God utforming av utemiljø er en viktig forutsetning for beboernes trivsel og velvære. Kurset tar også for seg hvordan planleggere kan sikre grøntstruktur og gode kvaliteter for alle i byens uterom, sier Hirsti.

– Dette betyr at både belysning, overvannshåndtering, vegetasjon og lokalklimatilpasning er faktorer som må bli tatt hensyn til for at boligområder skal oppleves som attraktive, stimulerende og levende.

Sammenhengen mellom grønne omgivelser og folkehelse og universell utforming er andre viktige områder som vil bli belyst.

– Og ikke minst hvordan temaene fra kurset konkret kan nyttiggjøres i den praktiske planleggingen, sier Hirsti.

Påmeldingsfristen er 15. oktober. Mer info finnes på www.hageselskapet.no.