Investeringsfond kjøper seg inn i norsk småkraft

B Capital Partners inn på eiersiden i den norske småkraftspesialisten Bekk og Strøm.

Den Zürich-baserte infrastrukturspesialisten B Capital Partners AG kjøper 36 prosent av Bekk og Strøm AS (BoS) via sitt Luxemburg BC-ETIF TOR-fond. Dette fondet investerer utelukkende i bærekraftig infrastruktur i energisektoren, skriver Bekk og Strøm i en pressemelding.

BoS eier og driver 22 småkraftverk i Norge med en samlet produksjon på 155 GWh, i tillegg til en portefølje med mange spennende utviklingsprosjekter.

Enso hydro GmbH er fortsatt majoritetsaksjonær i BoS. Enso hydro er et investeringsselskap eid av østerrikske investorer og det tyske vannkraftinvesteringsfondet DWS Access Wasserkraft Beta KG, som igjen er majoritetsaksjonær i til sammen 26 vannkraftverk i Norge, Østerrike, Albania og Tyrkia.

Enso GmbH, en kjent og erfaren vannkraftutvikler basert i Østerrike, administrerer vannkraftinvesteringene.

Wolfgang Kröpfl, administrerende direktør i enso hydro GmbH er positiv til å ha funnet en partner, i B Capital Partners AG, som ikke bare er interessert i vannkraft i Norge, men også står for fremtidig vekst og bærekraftig engasjement i dette markedet.

B Capital Partners AG har studert det norske vannkraftmarkedet i flere år og har sett etter en passende mulighet sammen med en strategisk partner.
- Vi er glade for nå å kunne ta aktivt del i dette interessante markedet gjennom vårt nye partnerskap med enso, sier Barbara Weber, grunnleggeren av B Capital Partners, i en kommentar.

Eiernes felles mål er å styrke BoS sin markedsposisjon ytterligere, samt å på sikt utvide vannkraftporteføljen til rundt regnet 500 GWh. Fokuset forblir på den strategiske utviklingen av selskapet, som allerede er bekreftet gjennom en større transaksjon med en investorgruppe bestående av flere finske selskaper.