Invester i fremtiden - ta imot ungdommen!

Sommeren står for døren og mange tusen unge er nå i ferd med å ta en pause fra skole og studier. I et krevde jobbmarked er det mange av disse som trenger en sommerjobb. Byggenæringen har nå en stor mulighet til å gjøre noen gode investeringer for fremtiden.

Byggenæringens mange virksomheter tar hvert år imot mange tusen sommervikarer. I år er det nok ekstra mange som kommer til å banke på dørene til næringens virksomheter for å høre om nettopp disse har mulighet til å ta inn sommervikarer. I koronapandemien har arbeidsmarkedet strammet seg ekstra til. Vi hører om mange hundre, innimellom flere tusen, søkere til ulike jobber. Spesielt er dette jobber uten store krav til lange utdanninger. Det betyr at det også vil bli ekstra kamp om de utlyste sommerjobbene i år. Dette vil selvsagt også påvirke de som ønsker seg en vikarjobb i en pause fra studiene for å kunne bli en del av byggenæringen, på ulike nivåer.

Byggenæringen har tradisjonelt vært flink til å gi studentene en sjanse. I år er det ekstra viktig å ta imot disse studentene, og har man mulighet til å ta imot flere enn man vanligvis bruker å gjøre kan dette gi en unik sjanse til å investere i fremtiden. Om man tar imot de unge i en periode som vi nå er inne i, er dette både kunnskap og arbeidskraft som kan bli avgjørende i fremtiden. Og her er det viktig å tenke større enn seg selv. Dette handler om å ta et samfunnsansvar. Byggenæringen trenger mer arbeidskraft for å kunne løse alle sine nåværende og ikke minst kommende oppgaver. Og da må næringen vise at man tenker langsiktig og gjør noen investeringer for fremtiden nå. Gir man de unge og fremadstormende en mulighet nå vil dette opplagt lønne seg noe lenger frem i løypa, både for det enkelte selskapet, men også for hele næringen.

Vi hører om flere selskaper og offentlige virksomheter som merker rekordhøy interesse for utlyste stillinger. Blant annet kunne Undervisningsbygg nylig fortelle om rekordinteresse for sine sommervikarstillinger. De tar derfor i år inn ekstra mange kandidater for å løse noen av byggherrens oppgaver i sommer. Samtidig oppfordrer de andre virksomheter i næringen til å gjøre det samme. Dette er ikke en oppfordring som det er vanskelig å støtte. Ta godt imot de unge i sommer – dette vil lønne seg for årene som kommer.