International School of Bergen

Prosjektleder Asbjørn Hestnes foran International School of Bergen på Sandsli.

Rexir Bygg har rehabilitert og bygget om et 35 år gammelt bygg på Sandsli til skole og barnehage for engelskspråklige elever.

Fakta

Sted: Sandsli

Prosjekttype: Rehab/ombygging til skole og barnehage

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 45 millioner kroner

Bruttoareal: 6.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bergen kommune

Totalentreprenør: Rexir Bygg

Arkitekt og totalrådgiver: Norconsult

Landskapsarkitekt: TAG arkitekter

Underentreprenører og leverandører: Anleggsgartner: Svein Boasson l Betongarbeid: Magnar Sivertsen l Stålarbeid: Alsaker Stål l Alu/glass fasade: Glass & Fasade l Tømrer: Hindenes Unneland og Juvik l Maler: BA Urdal l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Mur og flis: Arthur Thorsen l Rørlegger: Comply VVS l Elektro: Sønnico l Ventilasjon: GK Inneklima l SD-anlegg: Schneider l Lås og beslag: Lockit l Adgang og alarm: Securitas l Sportsgolv i gymsal: Parkettservice l Utstyr til gymsal: Unisport l Fast innredning og garderobeinnredning: HBH Innredning

Prosjektleder Asbjørn Hestnes i Rexir Bygg forteller at Bergen kommune er tiltakshaver og at Rexir Bygg har utført arbeidet i totalentreprise. Norconsult har vært arkitekt og totalrådgiver. Entreprisekostnad er 45 millioner kroner uten merverdiavgift. Rexir Bygg startet arbeidene i november 2018 og overleverte skole- og barnehagebygget 19. juni i år.

– Den største utfordringen var å tilpasse den eksisterende bygningsmassen til skole og barnehage med krav til universell utforming. Vi praktiserte BIM og lean i prosjektet, sier Asbjørn Hestnes.

250 barn

International School of Bergen vil få 200 elever og 50 barnehagebarn, og har totalt 50 arbeidsplasser. Undervisning foregår dels i baser og dels i klasserom. Skolen har egne rom for naturfag, dans og drama og kunst og håndverk. Elevene kommer fra Bergen og all undervisning foregår på engelsk. Skolen har de siste årene opplevd økt pågang av elever og barnehagebarn.

Skolen har store og pent opparbeidete uteområder på tolv mål. De omfatter et amfi, skaterampe, kombinert ballbinge og basketbane, plantekasser, bærbusker og frukttrær, grillhytte, sklier, klatrevegg og trampoliner.

Regnbed

Daglig leder Sigurd L. Boasson i anleggsgartnerfirmaet Svein Boasson forteller at de har bygget opp nye utearealer med blant annet ballbinge (for fotball og basketball), amfi av norsk granitt, bålhytte, vandresti i skogen, klatrevegg, gummidekker (et med to trampoliner), skateanlegg, lekeapparater og sykkelparkering.

– Vi har også bygget opp høydeforskjeller i terrenget, lagt ned skiferheller og tatt vare på gamle natursteinsmurer. Var har vært opptatt av å bevare naturlig vegetasjon og av at opphold kan skje i naturlige uteområder og ikke kunstig tilrettelagte uteområder. Det var vi som hadde utomhusanleggene da bygget stod nytt i 1985, sier Boasson.

Boasson sier at uteområdene ved skolen er vedlikeholdsvennlige og har varige materialer.

– Jeg synes uteområdene er blitt ganske fine. Det er alltid utfordrende å ta vare på eksisterende vegetasjon, men det har gått fint. På sørsiden av bygget har vi masseutskiftet en myr og bygget et regnbed. Det er koblet mot sluk til fordrøyning. Plantene i bedet må tåle både vann og tørke, sier Boasson.

Vedlikeholdsvennlig

Bygget har Y-form, bærende konstruksjon av plasstøpt betong, saltak med metalltekking og teglforblendete fasader. Samlet areal er 6.500 kvadratmeter. En del av vinduene er skiftet. Innvendig er det belegg på gulv, robuste gipsvegger og systemhimlinger. Det ble praktisert rent tørt bygg under innredning.

Teglfasader og aluminiumsvindu sikrer lang levetid og rimelig vedlikehold av bygget. Både skole og barnehage har universell utforming. Hele bygget er sprinklet. Skolen leier 30 biloppstillingsplasser av DNB Eiendom et kort stykke unna. Sorteringsgrad for byggavfall er 93,6 prosent.

Bygget er prosjektert og innredet etter Tek17, med noe dispensasjon. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvvarme og er basert på fjernvarme. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.