Internasjonalt NVE-kurs

For andre gang arrangerer NVE er ukelangt kurs om damsikkerhet for sine internasjonale samarbeidspartnere, skriver NVE på sin hjemmeside.

12 deltagere fordelt på syv land i Asia og Afrika er denne uka samlet i Norge for å lære mer om damsikkerhet. Det er NVEs nye internasjonale virksomhet som har samlet representantene fra de syv landene. I fem av dem har NVE løpende oppdrag. Tema for samlingen er hvordan drive tilsyn med dammer. I tre dager får de undervisning, og deretter skal de praktisere teorien på E-CO Vannkrafts anlegg i Hallingdalen og Aurlandsdalen. I tillegg skal man besøke NGI en dag for å se på instrumentering av dammer.