Intensiverer jakten på ny BNL-leder

Denne uka blir BNLs lederstilling lyst ut. Dette er egenskapene styret ser etter.

– Vi har hele tiden flagget at vi skal jobbe med ansettelsen fra august til oktober, med den målsetting om å ha en ny leder klar i midten av november. Den fremdriftsplanen har vi fullt så å si 100 prosent, sier BNLs styreleder Jan Halstensen til Byggeindustrien.

Helt siden Ketil Lyngs avgang ved årsskiftet har styret og senere et tremannutvalg med Dag Andresen fra Veidekke, Dag Halvorsen fra Sig. Halvorsen og Jan Halstensen, brukt tid på å stake ut strategi og definere hvilke kvalifikasjoner og egenskaper den nye lederen bør ha.

Nå er ”spek-listen” overlevert hodejegeren Hedevig Castberg fra Adecco.

– Castberg skal drive prosessen videre for oss. For å få en best mulig oversikt over hva som bør vektlegges, har hun allerede snakket med en rekke nøkkelpersoner i byggenæringen, men også noen representanter fra næringslivet ellers, sier Jan Halstensen.

Denne uken blir stillingen lyst ut på flere nettsteder, og i løpet av august skal stillingsannonsen trykkes i papirmedier. Søknadsfristen er satt til utgangen av september.

Halstensen tror jobben frister for mange.

– BNL er den viktigste næringspolitiske organisasjonen i en av landets største og mest betydningsfulle næringer. Det er en kjempespennende jobb, og jeg er overbevist om at vi får flere godt kvalifiserte søkere å snakke mer med i høst, sier Halstensen.

– Hvilke kvalifikasjoner er det dere ser etter i den nye lederen?

– Først og fremst må han eller hun være klar over hvor viktig byggenæringen, og dermed også BNL-bedriftene, er for utviklingen av det norske samfunnet. I det ligger det at en av hovedoppgavene til den nye lederen og BNL blir å synliggjøre byggenæringen som et redskap for samfunnsutviklingen og skape konkrete resultater for BNL-bedriftene.

– Samtidig må vedkommende kunne skape gode prosesser og ha evnen til å prioritere. Vi er en medlemsorganisasjon med 13 oppegående og sterke miljøer som skal samordnes under BNL-paraplyen. Det krever klokskap å skulle plukke ut noen kjernesaker fra medlemmene, og samtidig ta tak i noen fellesmål for hele BNL. Vi er på etter en lagspiller og kaptein. En person som sitter på slik erfaring, enten det er fra næringslivet, politikken eller organisasjonslivet, vil ha gode forutsetninger, tror Halstensen.

Han legger ikke skjul på at Arne Skjelle, som gikk inn som midlertidig BNL-leder høsten 2011, har lykkes med nettopp det.

– Når lederskiftet første kom, så har Arne Skjelle har gjort en kjempejobb. Han kan byggenæringen fra A til Å, har stor arbeidskapasitet og er respektert i alle miljøer. Nettopp det har vært viktig for at vi har kunnet ta oss god tid i denne prosessen og ikke ta forhastede beslutninger, sier Halstensen.

Men til tross for gode skussmål, er Skjelle uaktuell som en permanent løsning.

– Ikke fordi han ikke har kvalifikasjonene, men siden Arne snart blir 68 år er det naturlig å se etter en mer langsiktig løsning.

– Betyr det at dere satt en øvre aldersgrense i lederjakten?

– Nei, vi har verken øvre eller nedre aldersgrense. Det ble diskutert, men vi fant ut at det ikke var en hensiktsmessig løsning. Vi ønsker ikke å snevre inn mulighetene våre, sier Halstensen, som mener måten BNL har jobbet på det siste halvåret er slik organisashjonen bør drives fremover.

– Jeg tror det blir avgjørende at den nye lederen forstår at vi er frivillig bransjeorganisasjon hvor det er bransjeforeningene som er drivkreftene og bestilleren. Når man skjønner det, kommer også resultatene, sier Halstensen.