Foto: Statens vegvesen

Installerer DAB i flere tunneler

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Paneda DAB AS om installasjon av DAB-anlegg i alle tunneler i Region øst.

Det er stort fokus på omlegging til digital radio (DAB), og det riksdekkende FM-nettet kan komme til å bli slukket allerede i 2017. Statens vegvesen er derfor i gang med å oppgradere alle kringkastingsanlegg i tunneler til å sende DAB-signaler.

- Av sikkerhetshensyn skal det være kringkastingsanlegg i alle tunneler over en viss lengde. Når FM-nettet legges ned er det viktig at radioutstyret i disse tunnelene er oppgradert til DAB, sier prosjektkoordinator Ole Laurits Gripstad i Statens vegvesen. Han legger til at FM-utstyret ikke fjernes fra tunnelene, DAB kommer i tillegg til FM.

Kontrakten med Paneda DAB AS omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av DAB-utstyr for kringkasting i 22 tunneler fra Østfold i sør til Oppland i nord. Paneda forplikter seg også til å opprettholde funksjonen på DAB-anleggene i fire år.

I 2013 ble det gjennomført et pilotprosjekt med installasjon av DAB-anlegg i et knippe tunneler i Region øst: Eidsvolltunnelen, Hvalertunnelen, Eidettunnelen, Askimtunnelen, Brennetunnelen, Skuitunnelen og Hagantunnelen. Nå oppgraderes altså de resterende tunnelene i Region øst der det også tidligere er montert FM-kringkastingsutstyr. Kontrakten omfatter følgende tunneler:

· Rv4 Gruatunnelen (Oppland)

· E16 Røstetunnelen (Oppland)

· E16 Lunnertunnelen (Oppland)

· E6 Follotunnelen (Akershus)

· E6 Smiehagen tunnel (Akershus)

· E6 Nordbytunnelen (Akershus)

· E6 Nøstvettunnelen (Akershus)

· Rv23 Vassumtunnelen (Akershus)

· Rv 23 Frogntunnellen (Akershus)

· Rv 23 Oslofjordtunnelen (Akershus)

· Rv159 Blåkolltunnelen (Akershus)

· Rv159 Rælingstunnelen (Akershus)

· E16 Kjørbotunnelen (Akershus)

· Fv160 Bekkestuatunnelen (Akershus)

· E18 Operatunnelen (Oslo)

· E6 Vålerengatunnelen (Oslo)

· Rv162 Hammersborgtunnelen (Oslo)

· Rv162 Vaterlandstunnelen (Oslo)

· Rv150 Granfosstunnelen 1 (Akershus)

· Rv150 Granfosstunnelen 2 (Oslo)

· Rv150 Tåsentunnelen (Oslo)

· Rv150 Smestadtunnelen (Oslo)