Amund Tøftum. Foto: AF Gruppen/Vebjørn Løvås.
Amund Tøftum. Foto: AF Gruppen/Vebjørn Løvås.

Innstilt til milliardkontrakt på vannverk på Nedre Romerike

 Nedre Romerike vann- og avløpsselskap (NRVA) har valgt AF Gruppen som totalentreprenør for samspillskontrakten med utvidelse av eksisterende avløpsrenseanlegg i Strømmen på Romerike.

Kontrakten B2 omhandler bygg- og anleggstekniske arbeider. Samspillet skal i første fase av prosjektet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring, før partene enes om målpris for selve byggingen. Det er planlagt at samspillsfasen skal ta cirka ett år, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Det er ventet at en byggekontrakt kan ha en verdi på cirka 1 milliard kroner. Byggekontrakten vil først bli tatt inn i ordrereserven når kontrakten for fase 2 er inngått.

– AF Gruppen har lang erfaring og kompetanse fra flere lignende prosjekter og kontraktsformer. Sammen med NRVA skal vi bruke denne kompetansen til å finne de beste løsningene for utvidelsen av eksisterende renseanlegg. Vi ser frem til å bidra slik at det nye anlegget oppnår ønsket kapasitet og tilfredsstiller aktuelle krav, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen i meldingen.