Innseilingen 2

Innseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 31.5.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienInnseilingen 2 på Jarlsø 3.6.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Veidekkelogo

Veidekkelogo

KBArkitekter

KBArkitekter

Protekno

Protekno

Mlogo

Mlogo

Norconsultlogo

Norconsultlogo

Vito

Vito

ProsjektEnøkPartner

ProsjektEnøkPartner

Xpert

Xpert

HWA

HWA

Sagstuen

Sagstuen

SørnorskBoring

SørnorskBoring

NG

NG

Innseilingen 1 og 2 har en mer lavmælt og jordnær tilnærming til omgivelsene, enn de foregående byggetrinnene som Jarlsø Eiendom har latt oppføre på øya. KB Arkitekter og Veidekke Entreprenør har henholdsvis utformet og bygget to bygningskropper langs strandkanten, som ligger speilvendt i forhold til hverandre.

Fakta

Sted: Jarlsø, Tønsberg

Prosjekttype: Leilighetsbygg

BTA: cirka 11.000 kvadratmeter m/kjeller

Byggherre: Jarlsø Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum: 175,5 millioner kroner

Arkitekt og Landskapsarkitekt: KB Arkitekter

Rådgivere: RIB: Multiconsult l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RIV: Protekno lRIVA: Tangen Ingeniør- og arkitektkontor l RIBR og RIAKU: Norconsult lRIG: Grunnteknikk

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Xpert Installasjon l Rør: VITO Teknisk Entreprenør l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Stikker: Ingeniørservice l Grunnarbeid og sprenging: Ektvedt l Tømrer: Harald W. Andersen & Sønn l Taktekker: ByggPartner l Kran: Kranor l Peling: Sør-Norsk Noring l Kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong l Stålmontasje: Fagstål l Parkett: Bo Andrén Norge l Fjernvarme: Skagerak Varme l Maler: Tapet & Malercompaniet l Murer tegl: Tveiten & Riis Murmesterfirma l Gulvsparkling: VGA l Sedum: Vital Vekst l Innglassinger, rekkverk, skillevegger: Sagstuen l Flis: Murmester Dag Arne Nilsen l Lås og beslag: Låsesmeden Larvik l Stillas: Mesa l Avfallsbehandling: Norsk Gjenvinning

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Innseilingen 1 sto ferdig til påske 2019, med den konkave halvmåneformen liggende mot fjorden. Innseilingen 2 er lagt noen titalls meter mot nord, og er snudd slik at den åpne siden med gårdsrommet vender mot vest. Med ryggen vendt mot fjorden, gir det panoramautsikt fra alle hovedoppholdsrommene og de innsynsfrie balkongene.

Innseilingen 2 består av 50 leiligheter med en snittstørrelse på rett under 100 kvadratmeter. Det karakteristiske for begge «Innseilingene» er hvordan bygningskroppen starter med to etasjer på gavlene, drar seg opp til tre etasjer på midten og faller ned igjen til to etasjer på den andre siden.

Stedsnært

Thorvald Bernhardt i KB Arkitekter forteller at de overfor Jarlsø Eiendom hadde en ide om å forsøke å få til en mer avvæpnende form – lik den man kjente igjen fra landskapet på Jarlsø og øyene rundt. Uttrykket skulle være mer stedsnært og en kontrast til det som var bygget der tidligere.

– Det var aldri tanken at det skulle være en ensartet bebyggelse på Jarlsø. Innseilingen 1 og 2 skulle representere noe annerledes. Det at vi knyttet oss opp mot tre, glass og stål og slapp oss ned mot bakken, skulle møte omgivelsene på en positiv måte. Konseptet var et bygningsdesign som ga store uteoppholdsarealer, bra orientering og utsikt, sier Bernhardt.

– At byggene slipper seg ned til to etasjer på gavlene bidrar til å dempe uttrykket betraktelig. Dette er en helt ny arkitektur som har blitt veldig godt mottatt. Da Innseilingen 2 ble lagt ut for salg, opplevde vi for første gang i et byggetrinn at alle leilighetene var solgt da prosjektet sto ferdig, bekrefter prosjektleder Stian Røed i Jarlsø Eiendom.

Opprinnelig var området regulert for samme type kvartalsutbygging som på vestsiden av øya. KB Arkitekter fikk gjennom en omregulering, der argumentet blant annet var uteområdene og tilgjengeligheten.

Ingen barriere

Siden byggene er lange, var det et ønske om tilgjengelighet gjennom bygningskroppene, ikke minst til Kyststien som går langs fjorden. – De skal ikke være en barriere mot fjorden. Det skal være mulig å gå fra kyststien inn til det indre gårdsrommet uten å måtte gå rundt hele bygget, derfor er det to portaler i Innseilingen 2, forteller Bernhardt.

Innseilingen 1 og 2 er Veidekkes første bidrag i transformasjonen på øya for Jarlsø Eiendom. Grunnarbeidene for Innseilingen 2 begynte i august 2019. P-kjelleren, som ligger under hele fotavtrykket på 3.000 kvadratmeter, er dermed hele 175 meter lang.

– Med ett unntak har vi hatt med oss de samme prosjekterende som på Innseilingen 1. Det er en stor fordel når det allerede er en del løsninger som er avklart, forteller Veidekkes prosjektleder Mattis Pira.

– De detaljene i Innseilingen 1 som var krevende, har vi justert inn og fått til å fungere bedre i Innseilingen 2. Og, ikke minst, fått det mer produksjonsvennlig. Det er fordelen med å bygge to bygg som er såpass like, oppsummerer Pira.

Den største endringen ligger i bæresystemet. Første og andre etasje hører konstruksjonsmessig sammen, mens mønsteret «bryter» litt i tredje etasje.

– Det var en utfordring å få kontinuitet i bærelinjene helt opp, siden bæreveggene i tredje er flyttet. Mens Innseilingen 1 hadde hulldekker og stål, mente vi at det både økonomisk og konstruksjonsmessig ville være en fordel med en plassbygget konstruksjon. Derfor valgte vi å plassbygge Innseilingen 2 med forspente plattendekker og armerte dragere, forklarer Pira.

Men å bygge et 175 meter langt bygg, fremfor en høyblokk med mange etasjer, har en klar fremdriftsmessig fordel.

Flere faser samtidig

– Det var et veldig produksjonsvennlig bygg, der det var mulig å drive i flere faser samtidig. Vi begynte i nord og jobbet oss sørover. Vi holdt på med taket og innvendige arbeider i nord, mens vi hadde pågående betongarbeider i sørenden, sier Pira.

Gavlleilighetene med skråtak i andre etasje har ekstra stor takhøyde på cirka fire meter. Mens leilighetene med skråtak i tredje etasje, får en noe lavere som benyttes enten som hems eller boder. Det var lagt vekt på å kunne tilby markedet flest mulig gjennomgående leiligheter. Noen få enheter, de som ligger i forkant av trappe- og heishusene, er ensidige mot øst. De øvrige har utsyn både mot det indre gårdsrommet og ut mot fjorden.

– Jarlsø Eiendom var tydelig på at balkongene med foldeglass, skulle oppleves som usjenerte uten innsikt fra naboleiligheten. Derfor er det lagt inn en terrassebod som skiller uteoppholdsplassene fra hverandre sier Bernhardt.

For innglassingen i balkongen kan bli kjærkommen. Med fantastisk fjordutsikt, følger det gjerne med vindutsatte balkonger. – En stor utfordring var vindforholdene her, det var noen dager der vi ikke kunne bruke kranen på grunn av kraftig vind. Enkelte dager indikerte vindmåleren i kranen samme vindstyrke som meteorologene kunne melde fra Færder fyr – opptil orkan i kastene, sier Pira.

Kan bygge noe mer

For Jarlsø Eiendom, som begynte boligutviklingen på den tidligere industriøya i 2007, er Innseilingen 2 det sjette byggetrinnet.

– Vi hadde en regulering på inntil 400 boliger. Men vi så en tendens til at vi kom til å bygge en del mindre leiligheter enn det vi først antok. Etter en omregulering i 2012, kan vi nå bygge 415 leiligheter. Med Innseilingen 2 har vi nå bygget 313 leiligheter, opplyser Stian Røed.

Utnyttelsesgraden på den 180 mål store øya er lav. Det gir seg utslag i god plass med store friluftsarealer og grøntområder. Bygningskroppen skjermer det indre gårdsrommet, der det er lagt ressurser i beplanting, steinsetting og plattinger for beboere og besøkende.